niedziela, 18 lutego 2018 napisz DONOS@
wiadomość pochodzi z www.radio.bialystok.pl

Jedwabne Rada Miasta bez przewodniczącego

Rada miasta i gminy w Jedwabnem nie ma przewodniczącego. Prawomocność odwołania Kazimierza Załuski z tej funkcji oficjalnie potwierdził Podlaski Urząd Wojewódzki. Do wyboru nowego szefa pracą radnych kieruje wiceprzewodniczący Andrzej Górski. Kazimierz Załuska bronił swojego stanowiska prawie osiem miesięcy. Tyle czasu minęło od złożenia pierwszego wniosku o odwołanie go do przeprowadzenia głosowania. A i to udało się tylko dlatego, że ośmiu radnych, którzy próbowali przeforsować ten wniosek ostatecznie odmówiła udziału w posiedzeniach i rada straciła w ten sposób kworum.

Jednak nawet to głosowanie nie przesądziło jednoznacznie o losach przewodniczącego, który stwierdził, że bezwzględna większość w piętnastoosobowej radzie to dziewięć głosów i nie uznał swojego odwołania usiłując prowadzić dalej sesję. Doszło więc do sytuacji kiedy to w dwóch różnych salach odbywały się jednocześnie dwie sesje – siedmioosobowa prowadzona przez odwołanego przewodniczącego i ośmioosobowa pod kierunkiem wiceprzewodniczącego.

Na obu głosowano podobne uchwały. Rozstrzygający okazał się głos wojewody, który uchylił decyzję rady siedmioosobowej jako podejmowane z naruszeniem prawa, a niedługo potem z urzędu wojewódzkiego nadeszło oficjalne potwierdzenie odwołania Kazimierza Załuski z funkcji.

Nowy przewodniczący rady miejskiej w Jedwabnem zostanie wybrany prawdopodobnie podczas najbliższej sesji. Będzie mógł brać w niej udział, oczywiście już jako normalny radny, także Kazimierz Załuska, którego nadal popiera niemal połowa radnych. Czy ponownie będzie kandydował na stanowisko przewodniczącego okaże się jeszcze w lutym.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0