Przejdź do treści Przejdź do menu
czwartek, 28 września 2023 napisz DONOS@
JEZU, UFAMY TOBIE



MIŁOSIERNYMI BĄDŹMY - OWOC PEREGRYNACJI OBRAZU JEZUSA MIŁOSIERNEGO W ŁOMŻY




WSPOMNIENIE:
Sobota/Niedziela 27-28.IX. – Kościół Panien Benedyktynek


- Słowa powitania i pożegnania skierowane do Pana Jezusa Miłosiernego


- AKT UWIELBIENIA MIŁOŚCI MIŁOSIERNEJ
- LITANIA DO ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY

- Litania o Miłosierdziu Bożym

 

=========================================

==========================

 

KOŚCIÓŁ PANIEN BENEDYKTYNEK

  SOBOTA   -   27   września  2008 r. 

Godz.  16.30 –  zgromadzenie na placu przed kościołem zakonnym pw. Przenajświętszej Trójcy

Godz.  17.00 –  Powitanie Obrazu

                          Msza św.  -   ze szczególnym udziałem osób życia konsekrowanego.

Po Mszy św.  -  adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji powołań,

                          Różaniec i Droga Krzyżowa – prowadzona przez Siostry Zakonne.

Godz. 21.oo      Apel Jasnogórski – O. Leon Knabit, benedyktyn z Tyńca. 

 

 

=========================================

=========================

 POWITANIE OBRAZU JEZUSA MIŁOSIERNEGO

W KOŚCIELE ZAKONNYM W ŁOMŻY

Ksiądz Kapelan Franciszek Wróblewski:

   
„Panie Jezu Chryste Bogaty w Miłosierdzie. Ty poleciłeś  Św. Siostrze  Faustynie namalować Twój obraz. Polecenie Twoje pomógł wykonać Sługa Boży ks. Michał Sopoćko, którego jutro Kościół wyniesie do chwały błogosławionych, bo przecież dniem i nocą Twój wzrok spoczywał na nim, a jego cierpliwość i trud dla Ciebie był podjęty.  Powiedziałeś też, że znaczenie tego obrazu jest nie w pięknie pędzla lub farby, lecz w przywiązanej do niego Twojej łasce. Dziś zapraszamy Cię, Jezu Miłosierny, w gościnę do nas. Nawiedzasz nasze miasto,   a w nim to Opactwo Sióstr Benedyktynek.  Te wierne Służebnice Twoje  już   380 lat swej obecności w Łomży pełnią Służbę Bożą poprzez modlitwę i pracę, cierpienie    i świadectwo życia wg Twoich poleceń: Życie wasze     ma być podobne do życia mojego, ciche i ukryte, macie nieustannie się jednoczyć z Bogiem i prosić  za ludzkością, i przygotować świat na powtórne przyjście Moje. One też pragną dziś podziękować za ten czas  łaski i Twojego Miłosierdzia. Miłosierny Jezu, poleciłeś Św. Siostrze Faustynie: Dziś sprowadź Mi dusze kapłańskie i dusze zakonne, i zanurz je   w niezgłębionym miłosierdziu Moim. One dały mi moc przetrwa­nia gorzkiej męki, przez nich jak przez kanały spływa na ludzkość miłosierdzie Moje. Obecne są w tej zakonnej Świątyni Siostry Zgromadzeń zakonnych naszej diecezji, Spójrz Panie na ich służbę   i oddanie Tobie   i Twojemu Kościołowi.


     W kościele zakonnym  jest przystań skupienia i ciszy, zadumy modlitewnej i refleksji dla wielu ludzi: posługujący w kościele  Księża Biskupi i Kapłani, diakoni i alumni naszego Seminarium, oraz dziś obecni na naszej uroczystości Księża obchodzący w tym roku 40- lecie Kapłaństwa – moi koledzy,   aby pod przewodnictwem Księdza Biskupa Seniora Tadeusza,  naszego Profesora, dziękować za łaski i zawierzyć Twojemu Miłosierdziu kapłańską posługę, wspólnota ludzi modlących się na codziennej, czy niedzielnej  Eucharystii, Rodzina Szkaplerzna zjednoczona  przyjęciem Szkaplerza  Matki Bożej  z Góry Karmel, przybywający przejazdem lub w drodze do pracyw różnych porach dnia  i nocy,   na codzienny Pacierz przy Grocie Matki Bożej.  Wymowny gest czynisz Panie Jezu w stronę tych wszystkich, którzy choćby na chwilkę zatrzymują wzrok na wizerunku wskazanym przez Ciebie. Nie jest to pusty znak! Za pośrednictwem Św. Siostry Faustyny  przypomniałeś światu, że uprzedzająca łaska Twego błogosławieństwa jest zawsze aktualna i bez ograniczeń  i w każdym czasie może dotrzeć do wszystkich ludzi. Wpatrując się w obraz widzimy, że Twoja lewa dłoń spoczywa na Sercu,   a druga wznosi się w geście błogosławieństwa. Z pewnością ma to wielkie znaczenie.   Bo błogosławiąc sam  umacniasz i będziesz strzegł udzielonej łaski wypływającej z Twego Najświętszego Serca.  Przez Św. Faustynę obiecałeś Panie "Kiedy dusza zbliża się do Mnie z ufnością, napełniam ją takim ogromem łaski, że sama    w sobie pomieścić jej nie może, ale promieniuje na inne dusze". Oznacza to, że hojność Twoja przeobficie rozdziela to wszystko, co dla duszy przygotuje.  Okazując nam swoje miłosierdzie – pozwalasz  byśmy i my byli miłosierni dzieląc się tym co sami darmo otrzymaliśmy. Są jednak i tacy, którzy mimo zaproszenia    nie korzystają z łaski jaką  ofiarujesz im w swym błogosławieństwie. Dlatego kierujesz  do nich następujące słowa zachęty: "przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię". W jaki sposób? Właśnie błogosławiąc trud i znój dnia powszedniego.    Błogosławisz tych, którzy odwracają się od grzechu, którzy całym sercem pragną przylgnąć do Ciebie, którzy zachowują Twoje święte prawo   i w swoim życiu stawiają Ciebie  na pierwszym miejscu.

 Przynosisz swe błogosławieństwo ubogim w duchu; tym, którzy się smucą; cichym; tym, którzy łakną i pragną sprawiedliwości; miłosiernym; czystego serca; wprowadzającym pokój; cierpiącym prześladowania i tym, którym złorzeczą im  z powodu Twojego imienia . "Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie".  Pamiętajmy jednak, że przede wszystkim przychodzisz Jezu do tych, którzy się źle mają - a więc do grzeszników jako pierwszy wyciągasz rękę z błogosławieństwem i łaską. Sam krzepisz ich siły i mobilizujesz do dobra a poprzez błogosławieństwo udzielasz mocy do walki ze złem, które tak niewinnie i niepostrzeżenie wdziera się do naszego życia. Nigdy nie zostawiasz nas i zawsze zapewniasz  słowami:  "Nie lękaj się, Ja jestem z tobą".   Jan Paweł II nauczył nas: "Chrystus niejako wchodzi w nasze czasy,  aby wyraźnie wskazać to źródło ukojenia i nadziei, jakie jest  w odwiecznym Miłosierdziu Boga". Została odkryta przed nami  szczególna jego moc. Bądź za to uwielbiony na wieki! 

 =========================================

  Matka Janina Podsiad OSB, Ksieni Opactwa

 Jezu Miłosierny Panie i masz Oblubieńcze.

        W dniu dzisiejszym nawet najpiękniejsze Słowa przez nas wypowiedziane nie zdołają wyrazić tego co czuje serce przepełnione miłością i ufnością ku Tobie.
Witamy Cię Jezu, w progach naszej świątyni, gdzie Ty jesteś najważniejszy, gdzie wysłuchujesz naszych codziennych modlitw i naszego uwielbienia.

       To tutaj każdego dnia gromadzisz nas na Eucharystii, karmisz nas swoim Słowem i Ciałem. Staramy się tym Twoim Słowem  żyć w ciągu dnia naśladując Ciebie i troszcząc się o zbawienie dusz. Jezu, prosimy  bądź z nami i okaż nam swoje wielkie miłosierdzie. Chcemy teraz gromadzić się wokół Twojego miłosiernego wizerunku razem z siostrami  naszej diecezji. Ty znasz nasze serca, problemy, wzloty i upadki, nasze niemoce i radości. Spojrzyj na to wszystko miłosiernym okiem i pobłogosław byśmy pod Twoim wzrokiem wzrastając i na twój przykład patrząc  były dobrymi, wiernymi i radosnymi Twymi oblubienicami, godnymi Ciebie. Pragniemy Jezu, aby, dzięki Twemu miłosierdziu nasza wspólnota była również miłosierna, w której Ty Jezu znajdziesz kochające Ciebie serca.

        W tym roku opactwo nasze świętuje 380 lat swego pobytu w Łomży, czasu modlitwy i pracy tylu pokoleń Sióstr. Stając przed Tobą Jezu, dziękujemy Ci za ten dar   i ośmielamy się prosić o nowe powołania, abyśmy mogły nadal skutecznie kontynuować to dzieło Boże.

       Chcemy pozostać na zawsze z Tobą, a Ty zechciej pozostać z nami w naszej rodzinie zakonnej.

 Jezu ufamy Tobie.


=========================================

  NIEDZIELA   -   28   września   2008 r

 

W Białymstoku :

Dzień beatyfikacji Sługi Bożego Ks. Michała Sopoćki, spowiednika św. S. Faustyny i apostoła Miłosierdzia Bożego.  

W  Łomży :

W kościele  Sióstr  Benedyktynek

Godz. 7.00  -  Adoracja indywidualna 

Godz. 8.00  -  Msza św. konwentualna, z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia chorych.

                       Po Mszy św. – adoracja indywidualna

Godz. 15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego

                        adoracja                       

                        błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem,

Godz. 16.30 - Msza św.,

                        pożegnanie Obrazu Jezusa Miłosiernego i odprowadzenie do katedry.

=========================================

Pożegnanie

       Matka Ksieni Opactwa 

     Panie Jezu Chryste.

Czy słyszysz ciszę która nastała?

Przebrzmiały już pieśni i słowa modlitw, nadszedł czas pożegnania. Wkrótce zniknie  Twój obraz, lecz Ty w nas pozostaniesz. Jezu Miłosierny, dziękujemy Ci gorąco za obfite zdroje łask, które otrzymała nasza wspólnota. Racz jeszcze raz spojrzeć swoim miłosiernym wzrokiem na każdą z nas.   Bądź z nami w naszej pielgrzymce wiary wiodącej do spotkania    z Tobą w wieczności. Chcemy wraz z Maryją wyśpiewać Bogu  dziękczynne „Magnificat”.

       Wspomagaj nas zatem Jezu w realizacji wypowiedzianego przez nas „fiat”, zawierającego program naszej służby,    i gotowości na pełnienie woli Bożej. Ucz nas wciąż na nowo zawierzać Tobie. Prowadź nas drogą wierności  i rozmiłowania się w Bożych tajemnicach, drogą służby Tobie Jezu w drugim człowieku, drogą rad ewangelicznych. Spraw by Duch Święty rozbudził na nowo gorliwość naszych serc do jeszcze gorliwszej modlitwy i pracy, abyśmy mogły jak najlepiej służyć Kościołowi.. Racz przyjąć nasze prośby o szczególną opiekę dla nas wszystkich zebranych tu przed  Twym świętym wizerunkiem.

  Spraw, by ci którzy odeszli od Ciebie lub pobłądzili na szlakach swojego życia zaufali  w Twoje wielkie Miłosierdzie i powrócili do Ciebie Jezu.

       Wraz z całym Kościołem Łomżyńskim wołamy Jezu Chryste, miłosierny Panie. Tobie się powierzamy, Tobie ufamy, pragniemy zanurzyć się w łasce Twojego Miłosierdzia.                            

      Jezu ufamy Tobie.

==========================

=========================================

 

Wszystkim uczestnikom uroczystości składamy staropolskie "Bóg zapłac!" za włączenie się w uczczenie Pana Jezusa Miłosiernego oraz wspólne modlitwy.

 

 

 

=========================================

==========================

 

 

                          AKT  UWIELBIENIA

                     MIŁOŚCI  MIŁOSIERNEJ 

Jezu, Zbawicielu nasz!

W obecności Maryi, naszej Matki, Aniołów i Świętych

zbliżam się z wiarą, ufnością i miłością

do Twego Najświętszego Serca, otwartego dla nas na krzyżu.

(Stanąć w duchu pod krzyżem Pana Jezusa, patrząc na Jego Serce) 

Ufając w Twoją Miłość do nas, słabych ludzi,

zagrożonych napaściami duchów ciemności,z pomocą Aniołów i Świętych

obmywam w Twej życiodajnej, oczyszczającej Wodzie 

siebie i moich braci.

(Można wymienić konkretne osoby i grupy ludzi – żyjących i zmarłych) 

Z Aniołami i Świętymi oddaję hołd, cześć i uwielbienieTwojej Boskiej Krwi...

(Zatrzymać się na moment adoracji)

i z ich pomocą zanurzam w niej siebie i moich braci.

Synu Boży, nasz Odkupicielu! 

Dla Bolesnej Twej Najświętszej Matki proszę Cię:

 -         zmyj z nas brud grzechu Wodą z Twego Serca,

        zdejmij z oczu bielmo i ulecz nasze rany mocą Ran Twoich; 

-         przyjmij nas, obmytych i naznaczonych Twoją Krwią,

       do Twego Najmiłosierniejszego Serca,

       abyśmy doznali w Nim ocalenia i uświęcenia; 

-         w godzinie naszej śmierci, błagam, przyjdź, Jezu,i

       jako nasz Starszy Boski Brat przedstaw nas Bogu Ojcu,

      którego dziećmi wszyscy jesteśmy. 

Amen.

 

=========================================

==========================

 

MODLITWA PRZEZ PRZYCZYNĘ ŚW. S. FAUSTYNY

O Jezu, któryś św. s. Faustynę uczynił wielką czcicielką nieograniczonego miłosierdzia Twego, racz za jej wstawiennictwem , jeśli to jest zgodne z najświętszą wolą Twoją, udzielić mi łaski..., o którą Cię proszę. Ja, grzeszny, nie jestem godzien Twego miłosierdzia, ale wejrzyj na ducha ofiary i poświęcenia s. Faustyny i nagródź jej cnotę, wysłuchując próśb, które za jej przyczyną z ufnością do Ciebie zanoszę.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu.

 

=========================================

==========================

 

LITANIA DO ŚW. FAUSTYNY KOWALSKIEJ

Kyrie eleison - Chryste eleison, Kyrie eleison.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, Jedyny Boże
Święta Maryjo - módl się za nami.
Wszyscy Święci i Święte Boże - módlcie się za nami.
Święta Faustyno - módl się za nami.
Córo ubogiego polskiego ludu
Od dzieciństwa znana z pobożności
Od młodości kierowana Bożymi pouczeniami
Od pracy służącej wezwana na służbę samemu Chrystusowi
Chlubo Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
Zwana przez nowicjuszki "teologiem", dzięki budującym rozmowom
Pełna uwielbienia dla Stwórcy za ogrom i piękno Jego dzieł
Zjednoczona z Bogiem niezależnie od zajęć i okoliczności życia
Stale obcująca z Najświętszą Trójcą we wnętrzu swej duszy
Prowadzona przez Dzieciątko Jezus drogą pokory i prostoty serca
Pouczana przez Mistrza ukrytego w Najświętszym Sakramencie
Utwierdzona w swojej misji wstrząsającym widokiem czyśćca i piekła
Obarczona ciężkim krzyżem choroby i słabości
Mimo słabego zdrowia podejmująca w duchu ofiary wyczerpujące prace
Ciężko doświadczona przez siostry nie znające twej drogi
Pełna miłości i słodyczy wobec zadających cierpienia
Cierpliwa i spokojna wśród bolesnych prób i upokorzeń
Naznaczona ukrytymi ranami Ukrzyżowanego
Obdarzona udziałem w Jezusowym kielichu męki i goryczy
Do cierpień dopuszczonych przez Boga dodająca surowe umartwienia
Wyniszczona na polu heroicznej walki o dusze
Nazwana przez Jezusa "hostią" i "ofiarą"
Ochłodo i rozkoszy Serca Jezusowego
Podtrzymywana w męce przez obcowanie z mieszkańcami Nieba
Wybranko Maryi, wezwana do ćwiczenia się w cnotach Jej najmilszych
Zaszczycona przez Jezusa, na prośbę Maryi, złotym pasem czystości
Obsypana pociechami niebiańskimi za cenę wyrzeczenia się radości ziemskich
Oczyszczona przez ciemności i rozterki wewnętrzne
wśród burz i pokus zawsze wierna woli Bożej
Wprowadzona na szczyt mistycznego zjednoczenia z Bogiem
Żywy obrazie Boga nie ograniczonego w swoim miłosierdziu
"Sekretarko" Jezusa Miłosiernego
Powołana do wskazania światu naczynia, którym może czerpać ze Źródła Miłosierdzia
Wzorze bezgranicznej ufności pokładanej w Bogu i w Jego miłosierdziu
Przez swój "Dzienniczek" nauczycielko uczonych i prostaczków
Pouczona przez Boga o stanie dusz ludzkich oraz o ich powołaniu
Miłosierna wspomożycielko ubogich
Apostołko zagrożonych grzeszników
Drogowskazie dla dusz zagubionych i wątpiących w swoje zbawienie
Mężna pogromczyni szatana, ciesząca się w walce z nim uznaniem Jezusa
Ratunku konających wśród leków i pokus
Orędowniczko wyznających grzechy w trybunale Bożego Miłosierdzia
Wspomożycielko spowiedników i kierowników duchowych
Ofiaro całopalna za Polskę, świat i Kościół
Orędowniczko swojej ojczyzny przed tronem Boga
Przewodniczko zastępu dusz, niosących swój krzyż z radością
Szafarko łask, udzielanych ziemi strumieniach Wody i Krwi z Serca Jezusa
Opiekunko apostołów, niosących światu orędzie wiecznego zbawienia

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

-Módl się za nami, święta Faustyno
-Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się:
Boże, nasz Ojcze, Ty nie chcesz karać grzeszników, lecz okazujesz im swoje nieskończone miłosierdzie, jeśli tylko podążają z naczyniem ufności do strumieni Wody i Krwi z przebitego Serca Jezusowego. Skoro pouczyłeś nas o tej ufności i zasadach duchowego wzrostu przez przykład życia oraz pisma świętej Faustyny, wysłuchaj jej modlitw za nami i pozwól nam iść bez przeszkód droga wskazaną przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

=========================================

 

Litania o Miłosierdziu Bożym

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, - zmiłuj się nad nami.
Miłosierdzie Boże, nieogarniony przymiocie Stwórcy, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, najwyższa doskonałości Odkupiciela,
Miłosierdzie Boże, niezgłębiona miłości Uświęciciela,
Miłosierdzie Boże, niepojęta tajemnico Trójcy Świętej,
Miłosierdzie Boże, wyrazie największej potęgi Pana,
Miłosierdzie Boże, w stworzeniu duchów niebieskich,
Miłosierdzie Boże, powołujące nas z nicości do istnienia,
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały,
Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym,
Miłosierdzie Boże, chroniące nas przed zasłużonymi karami,
Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z nędzy grzechu,
Miłosierdzie Boże, usprawiedliwiające nas w Słowie wcielonym,
Miłosierdzie Boże, wypływające z ran Chrystusowych,
Miłosierdzie Boże, tryskające z Najświętszego Serca Jezusowego,
Miłosierdzie Boże, dające nam Najświętszą Maryję Pannę za Matkę Miłosierdzia,
Miłosierdzie Boże, w objawieniu tajemnic Bożych,
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła powszechnego,
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu sakramentów świętych,
Miłosierdzie Boże, przede wszystkim w sakramencie chrztu i pokuty,
Miłosierdzie Boże, w sakramencie ołtarza i kapłaństwa,
Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas do wiary świętej,
Miłosierdzie Boże, w nawracaniu grzeszników,
Miłosierdzie Boże, w uświęcaniu sprawiedliwych,
Miłosierdzie Boże, w udoskonalaniu świątobliwych,
Miłosierdzie Boże, pociecho dla chorych i cierpiących,
Miłosierdzie Boże, ukojenie serc udręczonych,
Miłosierdzie Boże, nadziejo dusz zrozpaczonych,
Miłosierdzie Boże, towarzyszące wszystkim ludziom zawsze i wszędzie,
Miłosierdzie Boże, uprzedzające nas łaskami,
Miłosierdzie Boże, pokoju konających,
Miłosierdzie Boże, rozkoszy niebiańska zbawionych,
Miłosierdzie Boże, ochłodo i ulgo dusz czyśćcowych,
Miłosierdzie Boże, korono wszystkich świętych,
Miłosierdzie Boże, niewyczerpane źródło cudów,

Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy świętej, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze, zmiłuj się nad nami.

V. Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego.
R. Przeto miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będę (Ps 144,9; Ps 88,2).

Módlmy się: Boże, którego miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas ufność w miłosierdzie swoje, byśmy nigdy w największych nawet trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z wolą Twoją, która jest samym miłosierdziem. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Króla miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Świętym okazuje nam miłosierdzie na wieki wieków. Amen.

 

 ==========================

=========================================

 

 

Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto: Jezu, ufamy Tobie
S. Stefania OSB
nie, 21 września 2008 13:47
Data ostatniej edycji: cz, 14 maja 2009 09:07:43

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę