poniedziałek, 21 września 2020 napisz DONOS@
Polityka

 Nowy temat  |  Spis tematów  |  Przejdź do wątku  |  Szukaj  |  Zaloguj   Nowszy wątek  |  Starszy wątek 
Kiedy J.T. Gross odpowie za przypisanie Narodowi Polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy Niemiec w Jedwabnem?

Właśnie został upubliczniony Wyrok Sądu Okręgowego w Łomży (1949 r.)…

dot. skazania kilkunastu obywateli Polski (w tym folksdojcza) za udział w niemieckim ludobójstwie, którego najważniejsza część (w związku z wieloletnią AGRESJĄ intelektualną i moralną przeciwko Polsce) przedstawia się następująco:

Cytat:

Jak wiadomo ze sprawy zbrodnia dokonana na ludności żydowskiej w Jedwabnem w czerwcu 1941 r. miała charakter potwornego mordu, w którym zginęło ok. 700 żydów, spalonych żywcem w stodole - reszta wybita na cmentarzu. W morderstwie tym wzięli udział Niemcy w liczbie kilkudziesięciu (św. J. Sokołowska) w tym samych gestapowców 68 i miejscowa ludność, która do działania została wciągnięta przemocą. Żydzi zostali zgromadzeni na placu, skąd po wielu ekscesach, jak noszenie pomnika Lenina, odprowadzono ich na cmentarz, gdzie wielu rozstrzelano i do stodoły Śleszyńskiego, gdzie ich podpalono. Miejscowa ludność, a więc w tej liczbie i oskarżeni wzięci byli do udziału pod terrorem, jak to widać ze wszystkich wyjaśnień oskarżonych, gdzie ktokolwiekby były one składane i z zeznań świadków oskarżenia i odwodowych. Przemoc zastosowana przez Niemców do oskarżonych wypływa w wielkiej ilości w jakiej w tym dniu krytycznym zjawili się w Jedwabnem i z faktu, że żydów należało wyciągać z mieszkań na plac zbiórki, czego sami Niemcy nie mogli dokonać ze względu na stosunkowo małą ich ilość. Przemocy nie należy rozumieć w ten sposób, iżby przy każdym z oskarżonych szedł Niemiec i pilnował w wykonaniu nakazu oskarżonego, bowiem taka pomoc ze strony oskarżonych równałaby się zeru. Jeden z oskarżonych, a mianowicie Stanisław Zejer w dochodzeniu (na k. 75) zeznał, że pod wpływem gestapo zaprowadził na rynek dwie osoby narodowości żydowskiej, co byłoby charakterystyką działania oskarżonych pozostałych. Na tle zajścia i okoliczności [...] wyodrębniła się rola osk. /…/

CAŁOŚĆ: http://www.geocities.ws/jedwabne/wyrok_sadowy_z_1949.htm


Polska przedmurzem chrześcijaństwa. Dał nam przykład król Sobieski, jak zwyciężać mamy.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Polska rządna i gospodarna, bogobojna i sprawiedliwa PROGRAMEM Polskiego Narodu!

........
JKK

Odpowiedz na tę wiadomość
 
Re: Kiedy J.T. Gross odpowie za przypisanie Narodowi Polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy Niemiec w Jedwabnem?

Nienaukowa, nieetyczna działalność J.T. Grossa została opisana przez historyka dr P. Gontarczyka…

Cytat:

Głównym źródłem, na którym Jan Tomasz Gross oparł swoją książkę dotyczącą zbrodni w Jedwabnem (10 lipca 1941 r.), są akta śledztwa prowadzonego przez Urząd Bezpieczeństwa w pierwszych miesiącach 1949 r., a także akta sprawy, która odbyła się przed Sądem Okręgowym w Łomży w maju tegoż roku. Przez wiele miesięcy dokumenty te, ze względu na zamieszanie spowodowane tworzeniem Instytutu Pamięci Narodowej, były dla historyków niedostępne, toteż nie było możliwości zweryfikowania informacji podanych w „Sąsiadach”.

Ów brak oficjalnego dostępu do dokumentów archiwalnych - Gross dysponuje kopią powyższych akt uzyskaną niezbyt legalnie od prof. Andrzeja Paczkowskiego z Instytutu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk - był
1/ przez długi czas najpoważniejszym argumentem w rękach autora książki, który w odpowiedzi na zastrzeżenia do jego pracy wytykał adwersarzom właśnie nieznajomość akt.
2/ Kiedy wreszcie historycy dostęp do dokumentów archiwalnych uzyskali, prof. Tomasz Strzembosz oraz niżej podpisany jednocześnie w „Rzeczpospolitej” i „Życiu” opublikowali dwa artykuły z zarzutami pod adresem książki J. T. Grossa. Zastrzeżenia przez nas zgłoszone były bardzo poważne: ominięcie niewygodnych źródeł, braki podstawowej wiedzy, oparcie głównych źródeł na niewiarygodnych relacjach lub zeznaniach osób, które w ogóle nie były świadkami tragicznych wydarzeń w Jedwabnem, usunięcie z perspektywy historycznej rzeczywistej roli Niemców, itp.
3/ Zarzuty te - nie licząc prób dyskredytacji i ataków ad personam - nie spotkały się z rzeczową odpowiedzią Jana Tomasza Grossa.
4/ Poniżej przedstawiam jeden z najważniejszych dokumentów archiwalnych, jaki dotyczy zbrodni w Jedwabnem. Jest to wyrok wydany przez Sąd Okręgowy w Łomży, przed którym w 1949 r. stanęły 22 osoby oskarżone o współudział w zbrodni na Żydach. /…/

ŹRÓDŁO: http://www.geocities.ws/jedwabne/wyrok_sadowy_z_1949.htm


Polska przedmurzem chrześcijaństwa. Dał nam przykład król Sobieski, jak zwyciężać mamy.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Polska rządna i gospodarna, bogobojna i sprawiedliwa PROGRAMEM Polskiego Narodu!

........
JKK

Odpowiedz na tę wiadomość
 
Re: Kiedy J.T. Gross odpowie za przypisanie Narodowi Polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy Niemiec w Jedwabnem?

Komentarz dr P. Gontarczyka dot. HOCHSZTAPLERSKICH czynów J.T. Grossa...
Cytat:

Przypominam trzy główne elementy scenariusza wydarzeń przedstawionego w książce Jana Tomasza Grossa:
1. Polacy wpadli na pomysł wymordowania Żydów,
2. Rajcy miejscy podpisali umowę z Gestapo w sprawie wymordowania Żydów,
3. Społeczeństwo Jedwabnego samodzielnie wymordowało Żydów, a Niemcy nie brali udziału w tragicznych wydarzeniach.

Tymczasem z powyższego dokumentu [Wyrok SO w Łomży - JKK] jednoznacznie wynika - i potwierdzają to inne zachowane archiwalia - że zbrodnia w Jedwabnem była zaplanowana, zorganizowana i kierowana przez Niemców, którzy w czasie jej przeprowadzania byli główną siłą sprawczą opisywanych wydarzeń. Polacy, którzy stanęli przed sądem, odpowiadali nie za wymordowanie Żydów, tylko udział w niemieckiej zbrodni, w której - jak wyraźnie podkreślał sąd - zostali zmuszeni przez Niemców.
/.../
W sprawie głównych tez książki Grossa trzeba zauważyć, że stoją one w rażącej sprzeczności z podręcznikową wiedzą na temat okupacji niemieckiej. W Jedwabnym nie mogło być żadnych organów samorządu miejskiego, na istnienie którego powołuje się Jan Tomasz Gross. W Jedwabnem funkcjonował wówczas powołany przez Niemców zarząd miasta składający się głównie z okolicznych mętów i volksdeutschów (vide: Bardoń), którzy, wsparci autorytetem Niemców, byli panami życia i śmierci miejscowej ludności. W tym świetle informacje podane w „Sąsiadach” o polsko-gestapowskiej umowie w sprawie wymordowania Żydów bardziej, niż stan wiedzy historycznej, obrazuje poziom intelektualny autora. Informacje o powyższej umowie pochodzą od trzech osób, które w ogóle nie były świadkami wydarzeń w Jedwabnem. Byli to wymienieni w zaprezentowanym dokumencie: Henryk Krystowczyk, Abram Boruszczak, Eljasz Grądowski.
/.../
Eljasz Grądowski i Abram Boruszczak również obciążyli w zeznaniach kilkadziesiąt osób, recytując z pamięci niemal identyczną co Krystowczyk, kompletnie nieprawdziwą wersję wydarzeń. Obaj gorąco zapewniali, że widzieli wszystko na własne oczy a nawet sami byli pędzeni do stodoły w czasie tragicznych wydarzeń. Jednak w czasie procesu sądowego wyszło na jaw, że Eliasz Grądowski został deportowany przez Sowietów w głąb ZSRR w 1940 r. za złodziejstwo i nie było go wtedy w Jedwabnem. /7 Podobnie Abram Boruszczak: nigdy nie mieszkał w miasteczku a adres, który podał w czasie śledztwa, okazał się fałszywy. Obydwaj wspomniani \"świadkowie\" nie stawili się na wezwanie sądu. Informacje o braku wiarygodności zeznań powyższych świadków znajdują się w powyższych aktach, jednak zostały przemilczane przez Grossa. Żeby było ciekawiej, to właśnie Krystowczyk i Boruszczak, czasem przywoływani z nazwiska a czasem tylko przez podanie strony akt, są - obok zupełnie niewiarygodnej relacji Szmula Wasersztajna - głównymi narratorami „Sąsiadów”. Przytoczony powyżej wyrok sądowy nie został przywołany w książce Grossa ani razu. /.../

ŹRÓDŁO: http://www.geocities.ws/jedwabne/wyrok_sadowy_z_1949.htm


Polska przedmurzem chrześcijaństwa. Dał nam przykład król Sobieski, jak zwyciężać mamy.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Polska rządna i gospodarna, bogobojna i sprawiedliwa PROGRAMEM Polskiego Narodu!

........
JKK

Odpowiedz na tę wiadomość
 
Re: Kiedy J.T. Gross odpowie za przypisanie Narodowi Polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy Niemiec w Jedwabnem?

Gross napisał, to co mu wiadomo.
A niech jakiś teraz dla przykładu ,,Winzig,, napisze swoje.

Odpowiedz na tę wiadomość
 
Re: Kiedy J.T. Gross odpowie za przypisanie Narodowi Polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy Niemiec w Jedwabnem?

Zgodnie z nowelizacją ustawy o IPN…

każdy kto publicznie i wbrew faktom przypisuje polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości, pokojowi i zbrodnie wojenne - będzie podlegał karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat trzech. Taka sama kara grozi za „rażące pomniejszanie odpowiedzialności rzeczywistych sprawców tych zbrodni”.


Polska przedmurzem chrześcijaństwa. Dał nam przykład król Sobieski, jak zwyciężać mamy.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Polska rządna i gospodarna, bogobojna i sprawiedliwa PROGRAMEM Polskiego Narodu!

........
JKK

Odpowiedz na tę wiadomość
 
Re: Kiedy J.T. Gross odpowie za przypisanie Narodowi Polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy Niemiec w Jedwabnem?

Kmiocic, POdpalaczu Jedwabeińskiej stodoły pełnej dzieci, kobiet i starców..., piewco stalinowskich sądów.., czy Gross formułuje opinie, nawet często przesadne, wbrew faktom..?,
Tuż po zakończeniu II wojny światowej, w latach 1949–1950, polskie sądy skazały jednego mieszkańca Jedwabnego (Karola Bardonia) na karę śmierci za bezpośredni udział w mordowaniu ludności żydowskiej (zamienioną w drodze łaski na pozbawienie wolności), 9 mieszkańców – na kary więzienia za pomoc w zabójstwie, a 12 innych oskarżonych uniewinniły.
Ówczesne postępowanie dowodowe było – zdaniem IPN, prowadzone pobieżnie, gdyż: nie sprawdzono pojawiających się w materiale dowodowym informacji o zaangażowaniu kilkudziesięciu innych mieszkańców w pogromie i o rabowaniu mienia pomordowanych,
nie ustalono dokładnego przebiegu zdarzeń, liczby oraz narodowości ofiar ani liczby żołnierzy lub funkcjonariuszy niemieckich obecnych na miejscu, ani ich jednostek.
Od 2000 roku IPN prowadził postępowanie w sprawie tego pogromu. W toku postępowania przesłuchano 111 żyjących świadków. Postanowieniem z 30 czerwca 2003 śledztwo umorzono z powodu niewykrycia innych żyjących sprawców zbrodni niż ci, którzy wcześniej zostali osądzeni przez polski wymiar sprawiedliwości[13].
Przeprowadzone w latach 2000–2004 śledztwa wykazały, że w mordowaniu ludności żydowskiej brała udział część polskich mieszkańców Jedwabnego. Według ustaleń Instytutu Pamięci Narodowej rola Polaków była decydująca o zrealizowaniu zbrodniczego planu[18], i byli oni wykonawcami zbrodni, ale można przyjąć, że została dokonana z niemieckiej inspiracji
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pogrom_w_Jedwabnem

...chcesz zatem swój zbrodniczy światoPOgląd narzucić ludziom wrażliwym na zbrodnię..?

Z tego powodu, że wygrał Duda, antypisowców raczej nie czeka nuda.Odpowiedz na tę wiadomość
 
Re: Kiedy J.T. Gross odpowie za przypisanie Narodowi Polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy Niemiec w Jedwabnem?

Z Paplakiem...

zidentyfikowanym jako antypolski SZOWINISTA dyskutować nie ma sensu (bo żadnej Prawdy, żadnej Sprawiedliwości od niego nie da się uzyskać).

Ale żeby takich HOCHSZTAPLERÓW posadzić (w miejsce odosobnienia) należy WZNOWIĆ EKSHUMACJĘ zawartości po stodółce w Jedwabnem;
http://www.citizengo.org/pl/84089-petycja-do-sejmu-rzeczpospolitej-polskiej?tc=ty&tcid=45110510Polska przedmurzem chrześcijaństwa. Dał nam przykład król Sobieski, jak zwyciężać mamy.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Polska rządna i gospodarna, bogobojna i sprawiedliwa PROGRAMEM Polskiego Narodu!

........
JKK

Odpowiedz na tę wiadomość
 
Re: Kiedy J.T. Gross odpowie za przypisanie Narodowi Polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy Niemiec w Jedwabnem?


nie ma jeden z drugim własnego życia, to o Żydach rozprawia .... od rana do nocy ... jak nie o Żydach to o pedałach .... jak nie o pedałach to o innej nieistotnej i nie interesującej normalnych ludzi sprawie ....

Odpowiedz na tę wiadomość
 
Re: Kiedy J.T. Gross odpowie za przypisanie Narodowi Polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy Niemiec w Jedwabnem?

paplik - to co się stało w Jedwabnem prawdo podobnie oszczałeś i podpaliłeś , nafty się tobie zachciało .

mar

Odpowiedz na tę wiadomość
 
Re: Kiedy J.T. Gross odpowie za przypisanie Narodowi Polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy Niemiec w Jedwabnem?

paplik - jest to człowieczek chory , prawdopodobnie już na dniach w kaftanie do Choroszczy ma jechać na leczenie głowy. Od tych głupot co tu wypisuję to traci pamięć i rozum i jest bardzo wredna i wściekła świnia jak jemu coś prawdę piszę. Wszystko co się stanie nap- skoki narciarzy , wypadki samochodowe, drzewo się przewróci- itd- to obwinia prezydenta Polski i ten rząd .

mar

Odpowiedz na tę wiadomość
 
Re: Kiedy J.T. Gross odpowie za przypisanie Narodowi Polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy Niemiec w Jedwabnem?

Gross odpowie z \"kłamstwa\" jak czerwona szmata pisowska kmiot odpowie za gloryfikację komunizmu i czopkowanie Piotrowicza odbytu oraz szkalowanie polskich i religijnych symboli.

Odpowiedz na tę wiadomość
 
Re: Kiedy J.T. Gross odpowie za przypisanie Narodowi Polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy Niemiec w Jedwabnem?

A kiedy ty odpowiesz za bycie antypolską arcykvrvą?

Odpowiedz na tę wiadomość
 
Re: Kiedy J.T. Gross odpowie za przypisanie Narodowi Polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy Niemiec w Jedwabnem?

Paplak musi liczyć się z tym...

iż wkrótce zapuka do jego drzwi Policja. Zgodnie bowiem z nowelizacją ustawy o IPN każdy kto publicznie i wbrew faktom przypisuje polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości, pokojowi i zbrodnie wojenne - będzie podlegał karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat trzech. Taka sama kara grozi za rażące pomniejszanie odpowiedzialności rzeczywistych sprawców tych zbrodni.


Polska przedmurzem chrześcijaństwa. Dał nam przykład król Sobieski, jak zwyciężać mamy.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Polska rządna i gospodarna, bogobojna i sprawiedliwa PROGRAMEM Polskiego Narodu!

........
JKK

Odpowiedz na tę wiadomość
 
Re: Kiedy J.T. Gross odpowie za przypisanie Narodowi Polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy Niemiec w Jedwabnem?

Kmiocie

...jak przyjdzie po mnie PiSlamska POlicja będę się tłumaczył tym, że mamy wspólnego dziadka, tylko różne babki, bo ten lubił POsuwać na boku De.wotki...

Z tego powodu, że wygrał Duda, antypisowców raczej nie czeka nuda.Odpowiedz na tę wiadomość
 
Re: Kiedy J.T. Gross odpowie za przypisanie Narodowi Polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy Niemiec w Jedwabnem?

Autor: abracadabra (---.etth.elomza.pl) Data: 11-02-18 03:23

A kiedy ty odpowiesz za bycie antypolską arcykvrvą?
___________
kiedy ty czerwony komunistyczny świński ryju wyjdziesz z dvpy Piotrowicza. A tak na marginesie? Dobrze ci w tym jego *******?
Co do arcykvrwy? No cóż lepiej być arcykvrwą niż zwykłą czerwoną komunistyczną szmatą za 483 zł miesięcznie.

Odpowiedz na tę wiadomość
 
Re: Kiedy J.T. Gross odpowie za przypisanie Narodowi Polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy Niemiec w Jedwabnem?

Nie było i nie ma na tym forum, gorszej sprzedajnej szmaty od ciebie, ciapaty chvju na kaczych łapach.

Odpowiedz na tę wiadomość
 
Re: Kiedy J.T. Gross odpowie za przypisanie Narodowi Polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy Niemiec w Jedwabnem?

Kiedy? NIGDY!!!

Odpowiedz na tę wiadomość
 
Re: Kiedy J.T. Gross odpowie za przypisanie Narodowi Polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy Niemiec w Jedwabnem?

po pierwsze primo Gross nie ma za co odpowiadać karnie, a słusznie otrzymał od polskiego, nie PiSlamskiego, prezydenta medal, wszak odkrywając trudne i bolesne karty historii działa na rzecz uzdrowienia stosunków między narodami
po drugie primo może unikać podróży do państwa PiSlamskiego, a kiedy POlacy POgonią w PiSdu jego nierząd natychmiast uchylą owe pisobolszewickie bezprawie...

Z tego powodu, że wygrał Duda, antypisowców raczej nie czeka nuda.Odpowiedz na tę wiadomość
 
Re: Kiedy J.T. Gross odpowie za przypisanie Narodowi Polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy Niemiec w Jedwabnem?

Grossowi w pierwszym rzędzie...

należy odebrać polskie odznaczenia. A za czyny hochsztaplerskie nie powinien znaleźć pracy na żadnej poważnej uczelni (choć w dzisiejszej zMARXizmowanej EU wszystko jest możliwe, tym bardziej, że GAZPROMowe SREBRNIKI znajdują współczesnych JUDASZY, nie tylko w Niemczech).


Polska przedmurzem chrześcijaństwa. Dał nam przykład król Sobieski, jak zwyciężać mamy.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Polska rządna i gospodarna, bogobojna i sprawiedliwa PROGRAMEM Polskiego Narodu!

........
JKK

Odpowiedz na tę wiadomość
 
Re: Kiedy J.T. Gross odpowie za przypisanie Narodowi Polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy Niemiec w Jedwabnem?

jak śmiesz Kmiocie, PiSlamski chamie obrażać Profesora wydziału historii Uniwersytetu Princeton..!
Jan Tomasz Gross (ur. 1 sierpnia 1947 w Warszawie) – polsko-amerykański socjolog i historyk, Studiował fizykę na Uniwersytecie Warszawskim. Po zaangażowaniu się w protesty studenckie w marcu 1968 aresztowany na pięć miesięcy. W 1969 wyemigrował z rodzicami do Stanów Zjednoczonych. W 1975 obronił doktorat z socjologii na Uniwersytecie Yale, gdzie przez wiele lat był wykładowcą. Został profesorem wydziału historii Uniwersytetu Princeton.
Nagrody: Stypendium Guggenheima: Nauki społeczne, Stany Zjednoczone i Kanada...

...czy na Rydzykowym Imperium Zła jest ktoś kto może do Grossa pięt dorastać..?

Z tego powodu, że wygrał Duda, antypisowców raczej nie czeka nuda.Odpowiedz na tę wiadomość
 
Re: Kiedy J.T. Gross odpowie za przypisanie Narodowi Polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy Niemiec w Jedwabnem?

Gross o wypowiedziach premiera Morawieckiego: Trzeba mieć świra
„Trzeba mieć świra”

– Badania opinii publicznej pokazują, że większość Polaków uważa, że Polacy bardziej ucierpieli niż Żydzi podczas okupacji. Morawiecki po raz któryś już mówi coś podobnego. Trzeba mieć świra, żeby coś takiego powiedzieć. – powiedział Gross – Jemu się pomyliła Dania z Polską. Gdzieś tam się dowiedział, że Danii postawili drzewko w Yad Vashem i on teraz wszędzie mówi, że brakuje nam jednego drzewka. Mało tego, że mamy tam najwięcej, ale jednego brakuje, dla Polski. Morawiecki nie wie, co tu się działo – dodał.
https://www.wprost.pl/kraj/10103896/gross-o-wypowiedziach-premiera-morawieckiego-trzeba-miec-swira.html

...obnaża po raz kolejny dyletanctwo historyczne PiSlamistów...

Z tego powodu, że wygrał Duda, antypisowców raczej nie czeka nuda.Odpowiedz na tę wiadomość
 
Re: Kiedy J.T. Gross odpowie za przypisanie Narodowi Polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy Niemiec w Jedwabnem?

Trzeba mieć ostrego świra aby masturbować się przy wypocinach owego jegomościa i jeszcze liczyć na wciągnięcie w to innych...

Kasia..

Odpowiedz na tę wiadomość
 
Re: Kiedy J.T. Gross odpowie za przypisanie Narodowi Polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy Niemiec w Jedwabnem?

...aż tak ciebie on POdniecił..?!

Z tego powodu, że wygrał Duda, antypisowców raczej nie czeka nuda.Odpowiedz na tę wiadomość
 
Re: Kiedy J.T. Gross odpowie za przypisanie Narodowi Polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy Niemiec w Jedwabnem?

Ja jestem Polką , co więcej problemów ze wzrokiem nie mam, jakieś kanony męskości faceta lubię,a tu trudno nawet rzec, że przystojniejszy od diabła.Trauma do końca życia, w tym wypadku lepsza szklanka wody zamiast.

Kasia..

Odpowiedz na tę wiadomość
 
Re: Kiedy J.T. Gross odpowie za przypisanie Narodowi Polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy Niemiec w Jedwabnem?

...rzeczywiście coś tam świętuszysz jak PO nieudanej masturbacji..., chyba bardziej szczątkowego umysłu...

Z tego powodu, że wygrał Duda, antypisowców raczej nie czeka nuda.Odpowiedz na tę wiadomość
 
Re: Kiedy J.T. Gross odpowie za przypisanie Narodowi Polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy Niemiec w Jedwabnem?

Ty wszystkich tak swoją miarą? Uważasz że każdy z braku dobrego partnera musi mieć dobrą rękę?

Kasia..

Odpowiedz na tę wiadomość
 
Re: Kiedy J.T. Gross odpowie za przypisanie Narodowi Polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy Niemiec w Jedwabnem?

...sama zaczynasz, a POtem w nieskończoność chcesz kontynuować masturbacyjne kwestie..

Z tego powodu, że wygrał Duda, antypisowców raczej nie czeka nuda.Odpowiedz na tę wiadomość
 
Re: Kiedy J.T. Gross odpowie za przypisanie Narodowi Polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy Niemiec w Jedwabnem?

Ja tylko raz stwierdziłam czym są wypociny jego a ty już się rozmarzyłeś. Ganiaj i proś kobitę, może się zlituje.

Kasia..

Odpowiedz na tę wiadomość
 
Re: Kiedy J.T. Gross odpowie za przypisanie Narodowi Polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy Niemiec w Jedwabnem?

...kiedy koło mnie same Żydówki...

Z tego powodu, że wygrał Duda, antypisowców raczej nie czeka nuda.Odpowiedz na tę wiadomość
 
Re: Kiedy J.T. Gross odpowie za przypisanie Narodowi Polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy Niemiec w Jedwabnem?

No tak, a one tylko przez dziurę w koszuli.

Odpowiedz na tę wiadomość
 
Re: Kiedy J.T. Gross odpowie za przypisanie Narodowi Polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy Niemiec w Jedwabnem?

A co inne mają, nie pasi ci taka kobieta? Już w tym wieku to nie wybrzydzaj, młodzieniaszkiem nie jesteś.

Kasia..

Odpowiedz na tę wiadomość
 
Re: Kiedy J.T. Gross odpowie za przypisanie Narodowi Polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy Niemiec w Jedwabnem?

...no ale jak to..?, z polskich obozów..., jakoś mi pasi...

Z tego powodu, że wygrał Duda, antypisowców raczej nie czeka nuda.Odpowiedz na tę wiadomość
 
Re: Kiedy J.T. Gross odpowie za przypisanie Narodowi Polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy Niemiec w Jedwabnem?

To coś około 90 plus? Ciut nie nekrofil..

Kasia..

Odpowiedz na tę wiadomość
 
Re: Kiedy J.T. Gross odpowie za przypisanie Narodowi Polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy Niemiec w Jedwabnem?

...i tak od ciebie atrakcyjniejsze...

Z tego powodu, że wygrał Duda, antypisowców raczej nie czeka nuda.Odpowiedz na tę wiadomość
 
Re: Kiedy J.T. Gross odpowie za przypisanie Narodowi Polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy Niemiec w Jedwabnem?

Nałogowy KŁAMCA, zawodowy OSZCZERCA i zadeklarowany MARKSISTA...

oraz RZECZNIK załganej reputacji GiENiERAŁA Jaruzelskiego znowu błysnął w swoim stylu. Zacytował swojego GURU - pisarza, szermierza nowego gatunku paraBAJKOpisarstwa (cytowanego przez antypolskie MENDY) - J.T. Grossa, któremu nadano PRZYDOMEK historyk.

Ostatnio „historyk” Gross błysnął krytyką M. Morawieckiego, który ukończył historię (w odróżnieniu od „historyka” Grossa) na Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawą krytyki nie były fakty historyczne, ale która opinia jest słuszniejsza (spośród uzyskanych w badaniach opinii publicznej).


Polska przedmurzem chrześcijaństwa. Dał nam przykład król Sobieski, jak zwyciężać mamy.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Polska rządna i gospodarna, bogobojna i sprawiedliwa PROGRAMEM Polskiego Narodu!

........
JKK

Odpowiedz na tę wiadomość
 
Re: Kiedy J.T. Gross odpowie za przypisanie Narodowi Polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy Niemiec w Jedwabnem?

Wystarczy to przeczytać, zamiast wypocin Kmicica:

Plik można ściągnąć tutaj:
https://ipn.gov.pl/download/1/66087/SledztwowsprawiezaboojstwawJedwabnem.pdf.

Odpowiedz na tę wiadomość
 Spis działów  |  Wyświetlaj drzewo   Nowszy wątek  |  Starszy wątek 


 Logowanie użytkownika
 Imię (nazwa) użytkownika:
 Hasło:
 Pamiętaj mnie:
   
Nie masz konta? - Zarejestruj się
 Nie pamiętasz hasła?
Podaj Twój e-mail albo nazwę użytkownika poniżej a nowe hasło zostanie wysłane na e-mail skojarzony z Twoim profilem.


Posty, których jedynym celem jest kopiowanie artykułów prasowych lub reklama - będą kasowane

Ogłoszenia płatne


Formatowanie tekstu
Za treść wpisów odpowiedzialność ponoszą ich autorzy.
phorum.org
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0