poniedziałek, 30 listopada 2015 napisz DONOS@
Wyszukiwarka
Wczytanie

Listy w szkołach (przyjętych i zwalnianych)

cz, 03 lipca 2014 15:34

W środę szkoły ponadgimnazjalne w Łomży ogłosiły listy przyjętych do klas pierwszych po elektronicznym naborze. Ci, którzy znaleźli się na listach do poniedziałku do godz. 15.00 mają czas na potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Ci, dla który miejsc zabrakło powinni się rozglądać za inną szkołą. Sporo jest jeszcze wolnych miejsc w miejskich szkołach na Zielonej, w Mechaniaku, Ekonomiku i Wecie. Całkowicie zrezygnowano natomiast z prowadzenia naboru do klas pierwszych w Zespole Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych i to zarówno w technikum jak i zawodówce.


Z indeksem na SGGW

Artur Witkowski odbiera indeks
pon, 30 czerwca 2014 08:54

Artur Witkowski absolwent technikum weterynaryjnego w łomżyńskiej Wecie ma już indeks na Wydział Medycyny Weterynaryjnej w Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Artur zdobył go w XI edycji Konkursu im. dr Jana Stypuły na najlepszą pracę dyplomową organizowanego w tej szkole pod egidą SGGW. Zasiadający w jury profesorowie Marta Kupczyńska oraz Marek Galanty indeks przyznali za pracę pt. „Gasterofiloza koni”, którą Artur Witkowski pisał przez cały rok szkolny pod czujnym okiem opiekuna lek. wet. Anny Stypułkowskiej.


Jak piękny sen 400 lat minęło jak jeden dzień...

Absolwentki wiecznie młode
so, 28 czerwca 2014 20:40

- Specjalnie na ten jubileusz przyleciałam z Australii, chociaż mało kto z moich znajomych wierzył, że może istnieć taka stara szkoła i że to ja jestem jej absolwentką, bo Australia ma 200 lat, zaś tam najstarszy uniwersytet może 150 – uśmiecha się Irena Truszkowska, maturzystka I LO im. Tadeusza Kościuszki w Łomży, która maturę zdała w 1962 r. i zasiadła w stylowej auli I LO, gdzie zjawił się na 400-lecie najstarszej szkoły średniej w Łomży i jednej z 10 najstarszych w Polsce prof. Tomasz Nałęcz z listem od Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. - Bardzo rzadko się zdarza, żeby Prezydent RP obejmował patronat nad jubileuszem szkoły – podkreślił prezydencki doradca i dodał tonem wyjaśnienia, że I Liceum Ogólnokształcące „to wyjątkowa szkoła” i „wyjątkowy jubileusz”. Wyjątkowość podkreśliła odsłonięta tablica z datami milowymi i posadzenie trzech dębów pamięci.


Co czwarty oblał maturę

źródło: OKE Łomża - wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2014 roku w województwie podlaskim
pt, 27 czerwca 2014 14:33

Co czwarty tegoroczny absolwent szkoły ponadgimnazjalnej nie zdał matury. Tak wynika z danych udostępnionych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży po sprawdzeniu majowych egzaminów dojrzałości. Zdało je tylko 73% przystępujących. Najlepiej – tradycyjnie wypadły ogólniaki – gdzie matury nie zdało „tylko” 17% uczniów, w technikach oblał niemal co drugi (46%), a w liceach profilowanych ponad połowa (52%).


Czas na wakacje po nauce i pracy społecznej

Uczniowie III kl. PG nr 6 w Łomży przekazują sztandar młodszym kolegom
pt, 27 czerwca 2014 14:00

- Dziś wpisujecie się w historię, a w naszym szkolnym archiwum znajdziecie wspomnienia swoich poprzedników – mówił do 74 trzecioklasistów, ich nauczycieli, rodziców i młodszego koleżeństwa Publicznego Gimnazjum nr 6 dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łomży Jerzy Łuba. - Jesteście spadkobiercami najstarszej szkoły średniej w naszym mieście, świętującej teraz 400-lecie!
W uroczystości zakończenia roku szkolnego w auli I LO wzięło udział 67 laureatów i 14 finalistów ogólnopolskich olimpiad gimnazjalnych i wojewódzkich konkursów przedmiotowych, co dało PG nr 6 drugie miejsce pod względem liczby orlic i orłów naukowych w województwie podlaskim. W grodzie nad Narwią świadectwa i dyplomy trafiły do ponad 11 300 dzieci z przedszkoli i uczniów szkól podstawowych, gimnazjów, liceów i techników. Ale nie na wszystko potrzebny jest papierek...


Dumni z 10-lecia

Dr hab. Robert Charmas, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
pon, 23 czerwca 2014 08:52

Szanowni Państwo,
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży ukończyła dziesięć lat i chociaż jest uczelnią bardzo młodą, trudno wymienić wszystkie sukcesy, jakie osiągnęła placówka. Skoncentruję się wobec tego na tym, co jest fundamentem dobrego kształcenia. Nie posiadamy doświadczenia Uniwersytetu Jagiellońskiego, który powstał w roku 1364, ale wiemy, że wiedza jest konglomeratem praktyki i nauki. Misją, którą od początku realizujemy, jest stymulowanie lokalnego rynku pracy. W 2012 roku Senat uczelni sformułował ją następująco – KSZTAŁCIMY PRAKTYKÓW.


Łomżyńska „Siódemka” w ogólnopolskiej czołówce

Pierwszy z prawej Tomasz Modzelewski
so, 21 czerwca 2014 09:58

-Jestem bardzo dumny z faktu, że moja szkoła osiągnęła najlepsze wyniki w Łomży ze sprawdzianu szóstoklasistów i cieszę się, że uczę się już od pierwszej klasy w szkole, która może osiągnięciami szczycić się co roku – mówi Tomasz Modzelewski, szóstoklasista Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza nr 7 w Łomży i pięciokrotny laureat wojewódzkich konkursów przedmiotowych. - Ja też mam swój niewielki wkład w nasz sukces, bo zawsze chętnie pomagałem w nauce rówieśnikom.


Atrakcyjna praca po szkoleniach w NOT w zasięgu ręki!

pt, 20 czerwca 2014 14:38

Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łomży rozpoczęła nabór do drugiej edycji projektu „Nowa formuła wsparcia odpowiedzią na potrzeby rynku pracy”, realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt, skierowany do osób poniżej 30 roku życia oraz powyżej 50 roku życia, przede wszystkim kobiet. Daje szansę zdobycia atrakcyjnego zawodu bądź podniesienia swych kwalifikacji, a w rezultacie podjęcia dobrze płatnej pracy.
– Zależy nam na tym, żeby jak największa liczba osób po ukończonym szkoleniu i stażu podjęła pracę – podkreśla Piotr Grabani, dyrektor NOT. – W poprzednim projekcie mieliśmy efektywność zatrudnienia sięgającą prawie 90 %, przy progu minimalnym 45 %. W obecnym mamy zawody deficytowe – pracodawcy poszukują osób z takimi kwalifikacjami!


Przedszkole Niepubliczne „Nutka” tworzy nowe grupy: powszechną i terapeutyczną dla dzieci z autyzmem

pt, 20 czerwca 2014 10:20

Wybór właściwego przedszkola często spędza rodzicom sen z powiek. Jednak teraz podjęcie odpowiedniej decyzji jest znacznie łatwiejsze, dzięki nowo powstałemu Przedszkolu Niepublicznemu Nutka. Prowadzona przez specjalistów placówka oferuje bowiem bardzo bogaty program zajęć dla maluchów, w tym wiele takich, które nie są prowadzone w innych łomżyńskich przedszkolach. Będą też prowadzone specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci dotkniętych autyzmem. Wszystkie zajęcia dodatkowe i terapeutyczne będą całkowicie bezpłatne, w ramach comiesięcznej – wyjątkowo konkurencyjnej – opłaty za przedszkole. Dlatego jeśli zależy ci na tym, by twoje dziecko rozwijało się w optymalnych warunkach i jak najbardziej efektywnie spędzało czas w przedszkolu – dzwoń już teraz, bo decyduje kolejność zgłoszeń!


Wyprawa po przygodę i wiedzę

cz, 19 czerwca 2014 12:12

– Jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że dolina Narwi jest blisko i dojście tam zajmuje dosłownie kwadrans. Mamy tam starorzecza, lasy łęgowe, przeróżne łąki, żyzne lasy zboczowe, tak jak rezerwat Kalinowo, ciekawe siedliska oraz różne gatunki roślin i zwierząt – ogromne bogactwo, którego na co dzień nie dostrzegamy – mówi Teresa Grużewska botanik z Muzeum Przyrody w Drozdowie.
Na wycieczkę w dolinę Narwi zabrała ze sobą grupę młodzieży z piątnickiego gimnazjum oraz dorosłych miłośników przyrody. Poznawali rośliny i zwierzęta, niekiedy bardzo rzadko występujące w Polsce, oraz uzmysłowili sobie piękno i bogactwo otaczającego nas świata przyrody.


Święto u Księcia Mazowieckiego Janusza I

wt, 17 czerwca 2014 08:51

Tuż przed 596. rocznicą nadania praw miejskich Łomża świętowała społeczność Publicznego Gimnazjum nr 8 noszącego imię Księcia Mazowieckiego Janusza I, który 15 czerwca 1418 roku nadał miastu prawa chełmińskie. Szkolna uroczystość była okazją do wędrówki od współczesności do średniowiecza, ale także do uhonorowania najlepszych uczniów szkoły i podsumowania powiatowych konkursów związanych z jej patronem: literackiego „Książę Mazowiecki Janusz I – założyciel Łomży” i plastycznego „Książę Mazowiecki Janusz I w bitwie pod Grunwaldem”.


„Nasza” skłócona PWSIiP

od lewej: Beniamin Dobosz z-ca prezydenta Łomży, Henryk Trojanowski - kanclerz PWSIiP, dr hab. Robert Charmas, prof. PWSIiP - rektor uczelni, dr Dariusz Surowik.
pon, 16 czerwca 2014 14:04

Uroczystości jubileuszowe 10-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży nie zakończył „wojny” jaka toczy się wewnątrz uczelni. Już nikt nawet nie próbuje ukrywać, że po jednej stronie stoi rektor, a z drugą związany jest kanclerz. Wyciągnięto najcięższe działa angażując Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i „radę mentorów” czyli Konwent uczelni. Ten ostatnio, staraniem prezydenta Łomży, przyjął stanowisko formalnie zachęcające obie zwaśnione strony do zgody, ale też wskazujące jednego winowajcę.


Z „Sercem” pojechali na Festiwal Filmoteki Szkolnej

nie, 15 czerwca 2014 13:10

Film pt. „Serce” zaprezentowali uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 2 w Łomży im. Jana Pawła II podczas 5 edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Filmoteki Szkolnej, który odbył się w Wyższej Szkole Filmowej w Warszawie.
- Film opowiada o udzielaniu pierwszej pomocy. Dotyka problemu upowszechnienia właściwych zachowań w obliczu zagrożenia zdrowia i życia innego człowieka – mówi Zofia Rusiłowicz – Kleczyńska opiekun projektu podkreślając, że inspiracją projektu „Serce” było samo życie, a scenariusz oparty jest na prawdziwych wydarzeniach.


Łomżyńskie wędrówki śladami historii

nie, 15 czerwca 2014 12:34

Trzy drużyny gimnazjalistów wzięły udział w zorganizowanej po raz pierwszy w Łomży grze miejskiej „Łomżyńskie wędrówki”. Miała ona przybliżyć uczestnikom zabytki i historię miasta poprzez różne formy, nie tylko umysłowej, aktywności. Zainteresowanie grą osób dorosłych zaowocuje zaś zapewne w przyszłym roku poszerzeniem jej granic wiekowych.
– Kiedy usłyszeliśmy, że jest taka impreza ucieszyliśmy się, bo to bardzo dobry sposób, żeby młodzież poznawała historię Łomży i całego naszego regionu! – mówi drugoklasista Eryk Mroczko ze zwycięskiej drużyny Publicznego Gimnazjum nr 1. – Jest to coś nowego i przyjemniejszego od siedzenia na lekcji i uczenia się, bo możemy obcować z historią i zabytkami na żywo!


Białystok lepszy z matmy solo, a Łomża – zespołowo

Magdalena Szarkowska, Zbigniew Forenc (NOVUM), dr Dariusz Surowik i prof. Romuald Kotowski
pt, 13 czerwca 2014 08:11

Po serii zadań eliminacyjnych w finale musieli rozwiązać pięć zadań otwartych. Nie były łatwe, bo ostro głowili się nad nimi uczestnicy konkursów i olimpiad matematycznych. Spośród 138 uczniów, m.in., z Braniewa, Ostrołęki, Wysokiego Mazowieckiego i Nowego Miasta Lubawskiego, wszystkie trzy pierwsze miejsca IV Łomżyńskiego Konkursu Matematycznego PWSIiP zajęli uczniowie I LO im. Adama Mickiewicza w Białymstoku: Szymon Jarocki, Magdalena Szarkowska i Przemysław Perkowski. Poprzedni puchar przechodni Rektora PWSIiP dla szkoły z największą liczbą finalistów pozostał w I LO im. Tadeusza Kościuszki w Łomży, którego matematycy triumfowali zespołowo w trzech edycjach konkursu. Jury przewodniczył pomysłodawca prof. Romuald Kotowski, więc nowy, większy puchar przechodni sprawiedliwie po czwartej edycji po raz pierwszy trafił „znów” do I LO.


Juwenalia dla wszystkich

so, 07 czerwca 2014 16:55

Plenerowy koncert zakończył Tydzień Kultury Studenckiej i juwenalia PWSIiP w Łomży.
Na występach Boys, Freakin Rudeboys, Letniego Chamskiego Podrywu i After Party bawiło się kilka tysięcy ludzi, wystąpiły też inne składy rockowe i hip-hopowe. Byli wśród nich łomżyńscy raperzy WSN Wiśnia i Poq-e, na co dzień studenci uczelni.


Zwolnienia wśród nauczycieli

Klasa szkolna. Fot. archiwum
pt, 06 czerwca 2014 10:01

Nawet 40 nauczycieli z Łomży może stracić pracę. Tak wynika z danych zebranych przez kuratorium oświaty od dyrektorów szkół. W całym województwie pracy może zabraknąć nawet dla pół tysiąca nauczycieli. W zdecydowanej większości „zwalnianych”, zarówno w Łomży jak i w województwie, są nauczyciele, który planuje się nieprzedłużenie umowy zawartej na czas określony.


10-lecie PWSIiP w Łomży

Prof. Kazimierz Pieńkowski i dr hab. Robert Charmas
cz, 05 czerwca 2014 15:58

W sumie już około 6500 studentów i blisko 3000 absolwentów – Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży świętuje 10-lecie. Uczelnia powstała w 2004 roku „z inicjatywy i uporu” profesora Kazimierza Pieńkowskiego, pierwszego rektora PWSIiP w Łomży, który dziś wraz z podziękowaniami za „intelektualny fundament przedsięwzięcia” z rąk obecnego rektora dr hab. Roberta Charmasa odebrał medal „zasłużony dla PWSIiP w Łomży”.
Podczas tej samej uroczystości, znajdującym się w nowych budynkach uczelni, auli i laboratorium nadano imiona nieżyjących już profesorów Antoniego Jakubczaka i Piotra Lewickiego, którzy „pracą i talentem tworzyli fundamenty rozwoju uczelni”.


„Wolność to diament do oszlifowania”

śr, 04 czerwca 2014 14:15

- Zdecydowanie nie chcielibyśmy żyć w Polsce ćwierć wieku temu, gdy nasi rodzice szli na wybory kontraktowe 4. czerwca 1989 roku – twierdzi zgodnie piątka uczennic i uczniów z III LO w Łomży, która z kilkunastoma rówieśnikami przygotowała apel „25 lat wolności”. Dlaczego nie chcieliby się przenieść w czasie...? Wymieniają podstawowe powody: niechęć do stawania o północy w kolejkę po pralkę wirnikową Frania czy meble Swarzędz, które „może przywiozą”. Niechęć do budzenia się o trzeciej, czwartej nad ranem, by stanąć w kolejce do sklepu mięsnego, bo „może coś rzucą”. Opór przeciw kartkom na cukier, mięso, wyroby „czekoladopodobne” czy... buty. Bunt przeciw cenzurze w mediach, ograniczeniom zebrań i wolności słowa czy zakaz wyjazdu za granicę... Wolą wolność.


Królowa piękności juwenaliów

Fot. Paweł Wądołowski
wt, 03 czerwca 2014 08:09

Izabela Cimochowska zdobyła tytuł miss PWSIiP i Galerii Veneda podczas pierwszego dnia juwenaliów. Studentka II roku kierunku praca socjalna była jedną z faworytek konkursu, jednak konkurencję miała sporą, zwłaszcza ze strony studiującej rok wyżej koleżanki Eweliny Bzury, która zdobyła tytuły I vice miss, miss ŁKS 1926 i miss publiczności.
– Nie uważałam się za faworytkę, ale nie ukrywam, że bardzo się cieszę z wygranej! – mówi Izabela Cimochowska. – Wystartowałam w konkursie, bo pewnego razu na imprezie, razem z koleżankami, postanowiłyśmy, że weźmiemy w nim udział – dla świetnej zabawy!


« · «« · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · »» · »
 
151124014217.gif
151109124635.gif
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0