poniedziałek, 30 marca 2015 napisz DONOS@
Wyszukiwarka
Wczytanie
ABY   WE   WSZYSTKIM   BÓG   BYŁ   UWIELBIONY !
Oblaci benedyktyńscy

Zdjęcia:
P.W. FOTO WRZOS

oraz własne


WIELKI TYDZIEŃ

śr, 18 lutego 2015 18:43

Wielki Post – czas pokuty podejmowanej z miłości do Boga, przygotowujący do przeżycia najważniejszych dla chrześcijan, Świąt Wielkanocnych. Obejmuje on okres liczony od Środy Popielcowej do Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek. Tradycyjnie Wielki Post określany bywa jako czterdziestodniowy (łac. Quadragesima).
====
Ant. Przed świętem Paschy / Jezus wiedząc, że Jego godzina nadeszła, / umiłowawszy swoich, / do końca ich umiłował.
====
Za 9, 9

Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem! Oto twój Król idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny, jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy.

K. Został ofiarowany, bo sam tego pragnął.
W. I swoich ust nie otworzył.
====
MODLITWA

Wszechmogący, wieczny Boże, aby dać ludziom przykład pokory do naśladowania, sprawiłeś, że nasz Zbawiciel przyjął ciało i poniósł śmierć na krzyżu: † daj nam pojąć naukę płynącą z Jego męki * i zasłużyć na udział w Jego zmartwychwstaniu. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
==
http://brewiarz.pl/czytelnia/wielki_post.php3
====


BENEDYKTYNKI ŁOMŻA : SPOSOBY KOMUNIKOWANIA SIĘ

OPACTWO  PW. PRZENAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY w ŁOMŻY
so, 17 maja 2008 00:09Dane kontaktowe
Informacje dla kandydatek
Niektóre adresy klasztorów benedyktyńskich w PolsceMniszki Benedyktynki
ul. Dworna 32
18-400 Łomża

tel.: 086 / 216-49-63

e-mail: benedyktynki@4lomza.pl


Ofiary można przesyłać na konto :
BANK ZACHODNI WBK S.A
2 Oddział w Łomży
ul. Dworna 14, 18-400 Łomża
Ekstrabiznes nr 82 1500 1533 1215 3003 8362 0000
Zakon Mniszek Benedyktynek p.w. Przenajświętszej Trójcy
ul. Dworna 32, 18-400 Łomża


ROK ŻYCIA KONSEKROWANEGO

Logo Roku Życia Konsekrowanego

Logo przedstawia gołębia utworzonego z napisanego w języku arabskim słowa „pokój”. Ma to oznaczać, że powołanie do życia konsekrowanego jest przykładem powszechnego pojednania w Chrystusie. Gołąb unosi się nad symbolizującą harmonię elementów ludzkich i ponadnaturalnych mozaiką w formie wody. Tuż obok umieszczono trzy gwiazdy jako odniesienie do miłości trynitarnej. Z kolei nad skrzydłami gołębia unosi się wielościenny symbol globu oddający często podkreślaną przez Papieża Franciszka mnogość kultur współczesnego świata. W logo umieszczono także dwa łacińskie napisy: „Życie konsekrowane w Kościele dzisiaj” (Vita consecrata in Ecclesia hodie) oraz „Ewangelia, Proroctwo, Nadzieja” (Evangelium, Prophetia, Spes).
pt, 21 listopada 2014 14:33

Ogłoszony przez Ojca Świętego Franciszka Rok Życia Konsekrowanego będzie obchodzony w całym Kościele od 30 listopada 2014 r. do 2 lutego 2016 roku.
Papież Franciszek ogłosił rok 2015 Rokiem Życia Konsekrowanego w związku z 50. rocznicą ogłoszenia dekretu „Perfecta caritatis” Soboru Watykańskiego II (28 października 1965 r.).


Rozmowa z JE ks. abp. Jose Rodriguezem Carballo z okazji inaugracji Roku Życia Konsekrowanego- http://www.radiomaryja.pl/multimedia/rozmowa-z-je-ks-abp-jose-rodriguezem-carballo-z-okazji-inaugracji-roku-zycia-konsekrowanego/


Poniżej:

- LIST APOSTOLSKI OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA DO WSZYSTKICH OSÓB KONSEKROWANYCH Z OKAZJI ROKU ŻYCIA KONSEKROWANEGO

- Komunikat na rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego

- KALENDARIUM OBCHODÓW ROKU ŻYCIA KONSEKROWANEGO


AKTUALNOŚCI

nie, 06 lipca 2014 19:48

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa Pana, / który dla nas był kuszony i przyjął mękę.
=====
Przyprowadzili więc oślę do Jezusa i zarzucili na nie swe płaszcze, a On wsiadł na nie. Wielu zaś słało swe płaszcze na drodze, a inni gałązki zielone ścięte na polach. A ci, którzy Go poprzedzali i którzy szli za Nim, wołali:
"Hosanna.
Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie.
Błogosławione królestwo ojca naszego Dawida, które przychodzi.
Hosanna na wysokościach".

(Mk, 11, 7-10)
====
EUCHARYSTIA w naszym kościele:
w niedziele i święta: godz. 8:00, 17:00; w dni powszednie : godz. 6:30.
=======
WIELKI TYDZIEŃ
====
W naszym kościele Nabożeństwo Gorzkich Żali w Czwartki i Droga Krzyżowa w Piątki - godz. 17.00
=======
Czytania Mszalne:

W niedziele, Uroczystości i święta Pańskie- Rok B

W dni powszednie Okresu Zwykłego: Cykl I
==
W kościołach zasłania się krzyże i obrazy.
===
29 marca


NIEDZIELA PALMOWA

Patron dnia: św. Stefan IX, papież (+1058)

Monastyczna Liturgia Godzin:
Tom II, 2 Tydzień Psałterza - s. 322 nn. Psalmodia z Niedzieli 2 tygodnia Psałterza- s- 1008 nn.

więcej:
http://brewiarz.pl/iii_15/2903/index.php3

Rozważania:
http://ps-po.pl/hosanna-niedziela-palmowa-29-marca-2015/
==
28-29 marca

30. Światowych Dni Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej w Grajewie:
http://www.diecezja.lomza.pl/kuria/komunikaty-kurii/item/512-sdm-w-grajewie
===


Słowo Życia - MARZEC 2015

so, 09 października 2010 18:46

“Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje!” (Mk 8, 34)
* * * * *

Słowo Życia jest pisane od kilkudziesięciu lat przez Chiarę Lubich założycielkę i przewodniczącą Ruchu
Focolari. Zawsze wybierała ona jedno zdanie z czytań liturgicznych danego miesiąca, zwykle z jakiejś niedzieli i dodawała komentarz. Mimo jej śmierci wspólnota wciąż zachęca do życia tym Słowem i dzielenia się owocami życia tym Słowem bądź na piśmie lub w jakiejś grupie. Słowo Życia jest obecnie tłumaczone na 92 języki i dialekty. To Słowo jest jedną z form, którą żyje RUCH NOWYCH RODZIN w naszej parafii. Zachęcam do wejścia do tego działu i rozważenia Słowa.
«Świat potrzebuje Ewangelii.

Dlatego
żyjemy Słowem Życia.

Tylko jedno słowo
mogłoby odmienić świat.

Wszyscy mogą nim żyć,
ponieważ
Jezus jest światłem
dla każdego człowieka.»


Program duszpasterski na rok 2014/15

nie, 05 grudnia 2010 11:47

„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” – tak brzmi hasło roku duszpasterskiego, który rozpoczyna się wraz z pierwszą niedzielą Adwentu, 30 listopada 2014 r.

– Poszukujmy nowych form towarzyszenia ludziom w doświadczeniu nawrócenia – zachęca przewodniczący Episkopatu abp Stanisław Gądecki.

- Chcemy zachęcać wierzących do patrzenia na swoje życie jak na proces, w którym powinien dokonywać się wzrost dojrzałości w wierze – wyjaśnia abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. – Na tej drodze potrzeba osób towarzyszących: doświadczonych duszpasterzy, stałych spowiedników i kierowników duchowych, którzy pomogą odczytywać znaki, dadzą wsparcie w trudnych chwilach i przez to wzmocnią wierność Bogu i gotowość otwarcia się na Jego obecność. Poznanie Boga winno owocować żywą relacją z Nim i życiem z wiary – dodaje abp Gądecki.

REKOLEKCJE DLA DZIEWCZĄT

wt, 30 czerwca 2009 17:00

Rekolekcje "Młodość życia - młodością ducha - za przewodem św. Benedykta" dla dziewcząt ze szkół średnich odbędą się w dniach 4 -7 lutego 2015 r.. poprowadzi je O. Konrad Małys OSB, benedyktyn z Tyńca. Zaczynamy od godziny 16.00

Wziąć ze sobą:
Pismo Święte, chęć do dzielenia się talentami
śpiwór, instrument muzyczny (jeżeli masz)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!
Chętne dziewczęta prosimy by zgłaszały się do 1 lutego 2015 r. na dany adres:
Opactwo Mniszek Benedyktynek
Dworna 32. 18-400 Łomża,
e-mail: benedyktynki@4lomza.pl
tel.: 086/216 49 63.

Poniżej świadectwo jednej z uczestniczek lutowych rekolekcji:


Ś.P. S. CZESŁAWA KAMIŃSKA- OBLATKA NASZEGO OPACTWA

pon, 23 lutego 2015 20:02

Dnia 23 lutego 2015 roku odeszła do Pana S. Czesława Kamińska- oblatka naszego Opactwa.
Przeżyła 94 lata, w klasztorze 56.
Pogrzeb odbędzie się 25 lutego- środa o godz. 11.00

s. Czesława Kamińska urodziła się 1 listopada 1921 r. w parafii Nur. Do klasztoru przyszła w czerwcu 1959 r mając 38 lat a przyrzeczenia oblackie złożyła 21 marca 1960 r.
Mieszkała przy klasztorze a od paru lat ze względu na wiek zamieszkała razem z siostrami.
W klasztorze służyła przez 56 lat pomagając siostrom w gospodarstwie i załatwiając wszystkie potrzebne sprawy w mieście.
więcej: http://4lomza.pl/index.php?wiad=38254

Naszą Siostrę polecamy modlitwie.


OTWARCIE OKNA ŻYCIA PRZY NASZYM OPACTWIE- 6 WRZEŚNIA 2010 r

nie, 19 lutego 2012 11:49

O godz. 17.00 J.E. Ks. Biskup . Stanisław Stefanek poświecił i otworzył
Okno Życia, znajdujące się przy naszym Opactwie.- więcej: http://www.kuria.lomza.pl/index.php?wiad=3363


28 kwietnia 4 lata od istnienia Okna Życia w samo południe zostało złożone pierwsze dzieciątko. Była to kilkunasto godzinna śliczna DZIEWCZYNKA
Po wyjęciu z Okna Życia natychmiast sprawdziłyśmy stan jej zdrowia i zadzwoniłyśmy na pogotowie.


Czy chcesz spędzić kilka dni W CISZY I CIENIU KLASZTORU ?

Pustelnia- cela - p/w św. Brunona z Kwerfurtu
nie, 14 czerwca 2009 10:39

ZAPRASZAMY NA INDYWIDUALNE REKOLEKCJE DO PUSTELNI ( w sezonie letnim)
naszego Opactwa Mniszek Benedyktynek, ul. Dworna 32, Łomża.

Zgłoszenia na e-mail adres:benedyktynki@4lomza.pl
lub na tel.: (086) 216 49 63.


PUSTYNIA W MIEŚCIE
"...Kto chciałby posmakować samotności w prawdziwej bliskości Boga powinien wyruszyć na Stokową Górę do Łomży."


MODLITEWNE CZUWANIE W OPACTWIE BENEDYKTYNEK ŁOMŻYŃSKICH

pt, 26 grudnia 2008 10:44

Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało;
proście więc Pana żniwa,
żeby wyprawił robotników na swoje żniwo (Łk 10,2).KAŻDA PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA

Następne czuwanie odbędzie się 02.04. 2015 r. od godz.17.00 -
- Kościół Opactwa


JAK TRAFIĆ DO OPACTWA ?

PROSTA JEST DROGA SPRAWIEDLIWEGO
nie, 27 kwietnia 2008 22:19Mapka

Podstawą materialną stała się darowizna księcia Teodona. Dyskutują uczeni, czy własną stolicę założył u Św. Piotra, czy też osiadł na zamku (in castro superiore). Był raczej biskupem wędrownym, jak u zarania naszych dziejów Bruno
z Kwerfurtu; nie oddzielano wówczas także rządów biskupich od funkcji opackich. Dalsza działalność Ruperta znana jest tylko częściowo. Wiemy, że założył Seekirchen am Wallersee oraz Maximilianszelle; natomiast inne fundacje, przypisane mu później, oraz wyprawy misyjne do Panonii są raczej tworem legendy. Rupert zmarł około 720 roku. Cześć zaczęto mu oddawać z chwilą, gdy jego iroszkocki następca, biskup Wirgiliusz, przeniósł jego szczątki do wybudowanej przez siebie katedry salzburskiej (24 września 774 roku). Według martyrologium kapituły salzburskiej dies natalis Ruperta przypada 27 marca.

GODZINY NABOŻEŃSTW

Wysłuchaj <Boże> błagania Twego sługi i Twego ludu, gdy modlić się będzie na tym miejscu. /2 Krn 6,21/
cz, 08 grudnia 2005 17:31

W kościele zakonnym BENEDYKTYNEK ŁOMŻYŃSKICH


W ZAŁĄCZNIKU : Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca


UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWE

Wierni uczestniczący w uroczystościach
śr, 30 kwietnia 2008 11:21- Odpusty

- - Warunki uzyskania odpustu- Przyjęcie do Bractwa Matki Bożej Szkaplerznej - w każdą pierwszą sobotę miesiąca


- W załączniku: Szkaplerz karmelitański - rys historyczny i opis,
Akt oddania się Matce Bożej Szkaplerznej i modlitwaNASZE WSTAWIENNICZE MODLITWY

W klasztornym oratorium
pt, 06 czerwca 2008 13:43W furcie klasztornej przyjmujemy intencje modlitewne
- dziękczynne
- błagalne ( prośby )


Modlimy się wspólnie odmawiając Oficjum w intencjach tych, którzy proszą
nas o modlitwę.
W tych intencjach odmawiamy również różaniec i koronkę do Miłosierdzia Bożego. . Jest także sprawowana Eucharystia.
Poszczególne intencje są u nas wywieszane pod krzyżem, przed
wejściem do oratorium każdego dnia. Każda Siostra w tych intencjach
ofiarowuje oprócz modlitwy swoją pracę i cierpienie- AKT POŚWIĘCENIA odmawiany zawsze w 1- wszy Piątek miesiąca

- Modlitwy po medytacji;


« · 1 · »
 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0