środka, 20 września 2017 napisz DONOS@

Archiwum wiadomości

« · «« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · »» · »

Poradnik dotyczący organizacji wyjazdu zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży w woj. podlask

wt, 22 października 2013 10:18:00+02

Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Poradnik dotyczący organizacji wyjazdu zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży w woj. podlaskim
Białystok – 2013
Wstęp
I. Porady dla dyrektorów szkół i placówek, rodziców (opiekunów prawnych) podczas wyjazdu zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży na wycieczkę, imprezę lub pobytu
na wycieczce, imprezie:
1. Obowiązki Dyrektora szkoły/ Organizatora
2. Obowiązki kierownika wycieczki/ imprezy
3. Podstawowe zadania opiekunów grupy wycieczki/ imprezy
4. Sprawy organizacyjne
5. Procedury postępowania w następujących przypadkach:
1). W przypadku zaginięcia uczestnika wycieczki/ imprezy
2). W przypadku nagłej choroby uczestnika wycieczki/ imprezy


Zajęcia karate

pt, 11 października 2013 23:19:00+02

Informujemy Rodziców, iż zajęcia z karate odbywają się w środę:
Grupa III i IV o godzinie 14:10
Grupa V o godzinie 13:10Konkurs plastyczny "Świat wolny od uzależnień"

pt, 11 października 2013 22:28:00+02

Zapraszamy dzieci i Rodziców do udziału w Konkursie "Świat wolny od uzależnień". Konkurs jest jednym z działań w ramach Projektu "Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na rok 2013" i zatytułowany: "Zdrowe dziecko , to kreatywne dziecko". Celem konkursu jest poszerzanie wiedzy dzieci na temat zagrożeń wynikających z uzależnień, promowanie zdrowego stylu życia. Prace wykonane dowolna techniką należy składać do 17 października 2013 roku do nauczycielek w swojej grupie. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy , a najlepsze prace zostaną nagrodzone. Ogłoszenie wyników nastąpi po 20 października 2013r, o czym Państwa poinformujemy na naszej stronie internetowej.


Harmonogram zajęć na basenie

cz, 03 października 2013 11:09:00+02

Drodzy Rodzice, przedstawiamy Państwu harmonogram zajęć na basenie w październiku:

poniedziałek 7.X.2013r. godzina 9:00
Grupa II - pierwsza polowa grupy
Grupa V - pierwsza polowa grupy

poniedziałek 14.X.2013r godzina 9:00
Grupa III - pierwsza polowa grupy
Grupa IV - pierwsza połowa grupy

poniedziałek 21.X.2013r godzina 9:00
Grupa II - druga połowa grupy
Grupa V - druga połowa grupy

poniedziałek 28.X.2013r godzina 9:00
Grupa III - druga połowa grupy
Grupa IV - druga połowa grupy


Każde dziecko, uczestnik zajęć, powinno być wyposażone w strój kąpielowy, majteczki na zmianę, czepek, ręcznik klapki (bez przegrody między palcami stopy, ponieważ po włożeniu rajstop dziecko nie może włożyć klapek) . Strój kąpielowy lub spodenki kąpielowe mogą być założone dziecku w domu rano w dniu wyjścia na zajęcia. Pozostałe rzeczy powinny być spakowane w plecaczek lub woreczek, który dziecko będzie mogło samodzielnie nosić. Nauczycielki z poszczególnych grup udzielają bliższych informacji na temat podziału na grupy.


Rozpoczynamy zajęcia na basenie

cz, 03 października 2013 10:37:00+02

Po raz trzeci nasze przedszkole przystąpiło do realizacji bezpłatnego Programu "PODWODNE PRZEDSZKOLE" pod patronatem Prezydenta Miasta Łomża.
Pierwsze zajęcia odbędą się w poniedziałek 7 października 2013r. o godzinie 9:00 na Pływalni Nr 2 w Łomży przy ul.Wyszyńskiego 15. Kolejne zajęcia odbywać się będą także w poniedziałki o tej samej godzinie. W zajęciach uczestniczą dzieci ze wszystkich grup. Dzieci z grupy trzylatków i czterolatków chodzą na zmianę i mają zajęcia w niecce zwanej "pod grzybkiem". Grupa trzylatków i czterolatków nie może przekroczyć dziesięciorga dzieci. Podobnie, czyli na zmianę, uczestniczą w zajęciach na basenie dzieci pięcioletnie i sześcioletnie, które mają zajęcia w niecce płytkiej tj. o głębokości nie przekraczającej 110cm. W tej grupie wiekowej liczba dzieci nie może przekroczyć 15 dzieci. Każde dziecko, uczestnik zajęć, powinno być wyposażone w strój kąpielowy, majteczki na zmianę, czepek, ręcznik klapki (bez przegrody między palcami stopy, ponieważ po włożeniu rajstop dziecko nie może włożyć klapek) . Strój kąpielowy lub spodenki kąpielowe mogą być założone dziecku w domu rano w dniu wyjścia na zajęcia. Pozostałe rzeczy powinny być spakowane w plecaczek lub woreczek, który dziecko będzie mogło samodzielnie nosić. Nauczycielki z poszczególnych grup udzielają bliższych informacji na temat podziału na grupy.


Odpłatność w październiku

cz, 03 października 2013 10:31:00+02

Szanowni Rodzice
Odpłatności za przedszkole za miesiąc październik 2013r. będą przyjmowane w dniach:
7, 8, 9,X. 2013 r. w godzinach od 7:30 do 9:30 i od 14:00 do 16:00 w pokoju administracji naszego przedszkola.

Odpisy z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu w miesiącu wrześniu będą dokonane w miesiącu październiku.

Opłaty za przedszkole można dokonać na konto numer:

28 1060 0076 00003200 0126 6051

Przed dokonaniem opłaty przelewem należy sprawdzić w pokoju administracji kwotę należną do opłacenia lub zgłosić chęć comiesięcznego płacenia przelewem. Chętnym Rodzicom zostaną przygotowane kartki z kwotą rozliczenia nadpłaty lub niedopłaty w każdym miesiącu. Kartki odbieramy u nauczycielek w grupie


Obowiązek wczytywania kart do systemu

pon, 30 września 2013 22:44:00+02

Szanowni Rodzice, przypominamy Państwu o obowiązku prawidłowego zaznaczania obecności dziecka w przedszkolu. Każdy Rodzic w momencie przyprowadzenia, bądź odbierania dziecka musi zbliżyć kartę do oświetlonego miejsca na czytniku. Prawidłowy odczyt karty sygnalizowany jest krótkotrwałym zaświeceniem białych diod. Jeżeli po wielokrotnym przyłożeniu kart wyżej wymienione reakcje nie nastąpią należy zgłosić ten fakt do dyrekcji przedszkola.

Każdy z Opiekunów ma obowiązek wczytania kart do systemu. Jeżeli nie zostanie odnotowane wejście dziecka, to zostaje ono ustawione automatycznie na godzinę 7:00, podobnie jest z godziną wyjścia, która będzie równa godzinie wyjścia ostatniego pracownika.

Nie mogą mieć miejsca sytuacje zostawiania kart dzieciom. Takie zachowanie jest lekceważeniem obowiązków wobec przedszkola, a skutkiem będą obciążenia finansowe.

W sytuacji zagubienia karty fakt zgłaszamy dyrekcji i za odpłatnością pobieramy kartę zastępczą.


Serdecznie dziękujemy !

cz, 19 września 2013 22:34:00+02

Serdecznie dziękujemy Pani Karolinie Turek z grupy II za podarowanie naszej placówce papieru toaletowego i ręczników papierowych.
Nie mniej gorąco dziękujemy Panu Janowi Składanek z grupy IV za zorganizowanie spotkania z policjantkami.
Państwa dobre serce i wsparcie wzbogaca działania przedszkola na rzecz wychowanków i usprawnia organizację codziennego życia.
DZIĘKUJEMY!!!


Katecheza

cz, 12 września 2013 22:44:00+02

W zajęciach z katechezy biorą udział tylko dzieci pięcioletnie i sześcioletnie zapisane przez Rodziców na listę.
Zajęcia odbywają się w każdy wtorek i czwartek:
w grupie 5-latków w godzinach 11:00 - 11:30
w grupie 6-latków w godzinach 12:00 - 12:30.


Język angielski i hiszpański

cz, 12 września 2013 21:21:00+02

Przedstawiamy harmonogram zajęć z języka angielskiego i hiszpańskiego:

Język angielski
Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek i piątek w godzinach:

12:00 - 12:30 - grupa III 4-latki
12:30 - 13:00 - grupa II 3-4-latki
13:00 - 13:30 - grupa V 6-latki (pierwsza polowa grupy)
13:30 - 14:00 - grupa V 6-latki (druga polowa grupy)
14:00 - 14:30 - grupa IV 5-latki (pierwsza połowa grupy)
14:30 - 15:00 - grupa IV 5-latki (druga połowa grupy)

Język hiszpański
Zajęcia odbywają się w każdy wtorek i czwartek w godzinach 13:00 - 13:30


Nasze wspólne decyzje

nie, 08 września 2013 23:44:00+02

Szanowni Rodzice
Dnia 3 września 2013 roku na zebraniach z Rodzicami zapadły decyzje dotyczące funkcjonowania każdej z grup. Prosimy Rodziców o dostosowanie się i przestrzeganie tych ustaleń. Pozwoli nam to na bardziej efektywną pracę z wychowankami oraz lepszą organizację życia przedszkolnego.


Zmiana opłat za pobyt dziecka ponad podstawę programową

cz, 29 sierpnia 2013 22:17:00+02

Informujemy, że w związku z ustawą z dnia 13.06.2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych niektórych ustaw ( Dz.U. z 2013 poz.827 ) opłata za jedną godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad zajęcia wynikające z podstawy programowej wynosi 1 zł (słownie: jeden złotych ) w miejsce dotychczasowej opłaty w wysokości 1,80 zł (słownie: jeden złotych osiemdziesiąt groszy ).
Nowa opłata wchodzi w życie od dnia 01 września 2013 r. Powyższe wynika z Art.12 wyżej cytowanej ustawy , która z mocy prawa odpłatność w wysokości 1 zł za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu. Wskazana opłata dotyczy pierwszego dziecka. W przypadku drugiego , trzeciego lub następnych dzieci uczęszczających do tego samego przedszkola opłata pozostaje bez zmian to jest odpowiednio: drugie dziecko 0,80 zł, trzecie i następne 0,40 zł.


Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2013/2014

so, 24 sierpnia 2013 21:00:00+02

Szanowni Rodzice, już 2 września 2013 roku rozpoczynamy nowy rok szkolny 2013/2014. W tym dniu przedszkole jest otwarte tak jak w każdy dzień powszedni , to znaczy od 6:30 do 17:30. W związku z pytaniami Rodziców informujemy, iż uwzględniając specyficzne właściwości rozwojowe małego dziecka nie organizujemy uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego. W tym dniu Rodzice przyprowadzają dziecko najpóźniej do godziny 8:30 (o tej godzinie jest w przedszkolu pierwszy posiłek - śniadanie). Na drzwiach i tablicach ogłoszeń zostaną zamieszczone listy dzieci z poszczególnych grup. Po odszukaniu sali zajęć Swojego dziecka, Rodzice zgłaszają nauczycielce przyprowadzenie dziecka i pozostawiają pod jej opieką.
Do zobaczenia w progach naszego przedszkola.


Zebranie Rodziców w nowym roku szkolnym 2013/2014

pon, 19 sierpnia 2013 19:57:00+02

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców na zebranie dnia 3 września 2013 roku (wtorek) o godzinie 15:30. W programie: spotkanie z Dyrektorem (omówienie spraw organizacyjno - finansowych), spotkania w grupach z nauczycielkami ( zapoznanie z podstawą programową, ramowymi rozkładami dnia oraz rozkładem zajęć), omówienie spraw dotyczących funkcjonowania przedszkola.


Dni adaptacyjne

pon, 19 sierpnia 2013 19:49:00+02

Serdecznie zapraszamy nowo przyjęte Dzieci wraz Rodzicami do naszego przedszkola w dniach 28-29 sierpnia 2013 r w godzinach od 10:00 do 13:00. W programie: spotkania indywidualne z Dyrektorem i nauczycielkami oraz zwiedzanie sal zabaw i innych pomieszczeń przedszkola.


Podręczniki dla 5-6-latków

pon, 08 lipca 2013 22:01:00+02

Dnia 28 maja 2013 roku uchwałą Rady Pedagogiczne wybrano podręczniki dla dzieci pięcioletnich i sześcioletnich. W nowym roku szkolnym 2013/2014 dzieci pięcioletnie i sześcioletnie będą korzystały z książek: Tropiciele. Roczne przygotowanie przedszkolne PAKIET (2013), PRACA ZBIOROWA, Wydawnictwo: WSiP


Dziękujemy !

pt, 05 lipca 2013 14:23:00+02

Dyrektor i Rada Pedagogiczna Przedszkola Publicznego Nr 5 w Łomży składa gorące podziękowania Wszystkim Ludziom Dobrej Woli za aktywny udział w życiu przedszkola w roku szkolnym 2012/2013, wsparcie naszych działań i pomoc w organizacji różnych przedsięwzięć, dzięki którym nasza praca na rzecz wychowanków była bogatsza. Państwa zaangażowanie sprzyjało, także promocji naszej placówki zarówno w środowisku lokalnym jak i poza nim.
Serdecznie dziękujemy Rodzicom:


Szczegółowy program wycieczki na Mazury w dniu 25 czerwca

pt, 21 czerwca 2013 09:57:00+02

Drodzy Rodzice , podajemy szczegółowy program wycieczki na Mazury. która odbędzie się dnia 25 czerwca 2013 roku:
- 8:00 - Wyjazd spod przedszkola
- 10:00 - Rejs statkiem Ruciane Nida - Galindia
- 12:30 - Galindia (zwiedzanie, przejazd do wsi mazurskiej Karwica, turniej o Puchar Dyrektora Przedszkola Nr5 w Łomży. ognisko z kiełbaską)
- około 15:30 wyjazd do Łomży
- około 17-tej powrót do przedszkola.

Serdecznie przepraszamy za zmianę w programie - rezygnacja zwiedzania Kadzidłowa na rzecz zwiedzania Galindii - podyktowaną namową głównego organizatora wycieczki Biura Turystycznego SKATUR w Łomży.

Prosimy Rodziców o zaopatrzenie dzieci w prowiant. W tym dniu dziecko ma zapewnioną opiekę pedagogiczną. Rodzic nie ponosi obciążeń finansowych z tytułu obecności w przedszkolu.


Odziały w nowym roku szkolnym 2013/2014

śr, 19 czerwca 2013 07:47:00+02

W związku z pytaniami Rodziców informujemy, że w nowym roku szkolnym powstanie jeszcze jeden oddział przedszkolny. Przedstawiamy wiekowy podział grup:
- grupa I - 3-latki
- grupa II - 3-4-latki (oddział utworzony z dzieci nowoprzyjętych)
- grupa III - 4-latki
- grupa IV - 5-latki
- grupa V - 6-latki.
Listy dzieci będą wywieszone na tablicach ogłoszeń w przedszkolu w ostatnim tygodniu sierpnia.


Obowiązek zwrotu karty

cz, 13 czerwca 2013 09:55:00+02

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego przypominamy Rodzicom dzieci odchodzących do szkoły o zwrocie karty obecności dziecka, którą otrzymali bezpłatnie na początku roku szkolnego. Zwrotu należy dokonać w ostatnim dniu pobytu dziecka w przedszkolu. Karty przyjmuje dyrektor, nauczycielki lub panie w pokoju administracji.


Opłaty na nowy rok szkolny 2013/2014

śr, 12 czerwca 2013 22:35:00+02

W związku z pytaniami Rodziców informujemy, iż można już dokonywać wpłat na nowy rok szkolny 2013/2014 na:

- Wyprawkę - 120 zł
- Radę Rodziców - 60 zł
- Wpłat można dokonać bezpośrednio w placówce w pokoju administracji lub na konto bankowe Rady Rodziców numer:
59 1060 0076 0000 3200 0133 1065

- Ubezpieczenie dziecka - 36 zł - wpłaty tylko w przedszkolu w pokoju administracji


Wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego

śr, 05 czerwca 2013 23:51:00+02

Dnia 14 czerwca 2013 roku organizujemy wycieczkę do gospodarstwa agroturystycznego w miejscowości Wiszowate koło Stawisk ( wyjazd około godziny 9:30, powrót około 14-tej, koszt wycieczki zostanie pokryty z funduszu Rady Rodziców.


Baśń muzyczna

śr, 05 czerwca 2013 23:44:00+02

Dnia 10 czerwca 2013 roku o godzinie 10:00 organizujemy (dla chętnych!) wyjście na baśń muzyczną p.t. "W tajemniczej krainie krasnali".
Zapisy i uiszczanie wpłat na bilet u nauczycielek w grupach.


Odpłatność w czerwcu

śr, 05 czerwca 2013 23:40:00+02

Szanowni Rodzice
Odpłatności za przedszkole za miesiąc czerwiec 2013r. będą przyjmowane w dniach: 6,7,10,VI. 2013 r. w godzinach od 7:30 do 9:30 i od 14:00 do 16:00.


Zakończenie roku szkolnego

cz, 30 maja 2013 22:49:00+02

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2012/2013 obędzie się dnia 27 czerwca 2013 roku (czwartek) o godzinie 15:30 w ogrodzie przedszkolnym.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !


Dni adaptacyjne dla nowych przedszkolaków

pt, 24 maja 2013 13:40:00+02

Serdecznie zapraszamy do naszego przedszkola nowo przyjęte dzieci wraz z Rodzicami w dniach 4,5,6 czerwca 2013 roku na dni adaptacyjne.

Program spotkań:

- 4 czerwca godzina 17:00 spotkanie informacyjno - organizacyjne Rodziców (bez dzieci) z Dyrektorem i kadrą pedagogiczną.

- 5 i 6 czerwca godzina 16:00 spotkania integracyjne dzieci, rodziców i nauczycielek.


Piknik BAW SIĘ GRZECZNIE I BEZPIECZNIE

śr, 22 maja 2013 15:58:00+02

Serdecznie zapraszamy Dzieci i Rodziców na piknik "BAW SIĘ GRZECZNIE I BEZPIECZNIE", który odbędzie się 23 maja 2013 roku w ogrodzie przedszkolnym. W programie wspólne zabawy dzieci i rodziców, konkursy sprawnościowe, malowanie twarzy oraz inne niespodzianki.
Zapraszamy !!!


Dzień Mamy i Taty

pon, 20 maja 2013 00:58:00+02

Serdecznie zapraszamy Mamusie i Tatusiów na uroczystości z okazji Dnia Mamy i Taty w przedszkolu. Uroczystości odbędą się w poszczególnych grupach. Przedstawiamy terminy:
- grupa I - dnia 29 maja (środa) o godzinie 15:00
- grupa II - dnia 21 maja (wtorek) o godzinie 15:15
- grupa III - dnia 24 maja (piątek) o godzinie 15:15
- grupa IV - dnia 27 maja (poniedziałek) o godzinie 15:30


Wycieczka

so, 11 maja 2013 10:09:00+02

Drodzy Rodzice, 25 czerwca 2013 roku organizujemy wycieczkę dla dzieci 4,5,6-letnich do Rucianego Nidy połączoną z rejsem statkiem oraz zwiedzaniem Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie. Koszt wycieczki 85 zł. Opłatę za wycieczkę uiszczamy u nauczycielek lub w pokoju administracyjnym do dnia 10 czerwca 2013 roku.Wyjazd z przedszkola o godzinie 8:00, przewidywany powrót około godziny 19-tej.


Obowiązek wczytywania kart do systemu

so, 11 maja 2013 08:45:00+02

Szanowni Rodzice, przypominamy Państwu o obowiązku prawidłowego zaznaczania obecności dziecka w przedszkolu. Każdy Rodzic w momencie przyprowadzenia, bądź odbierania dziecka musi zbliżyć kartę do oświetlonego miejsca na czytniku. Prawidłowy odczyt karty sygnalizowany jest krótkotrwałym zaświeceniem białych diod. Jeżeli po wielokrotnym przyłożeniu kart wyżej wymienione reakcje nie nastąpią należy zgłosić ten fakt do dyrekcji przedszkola.

Każdy z Opiekunów ma obowiązek wczytania kart do systemu. Jeżeli nie zostanie odnotowane wejście dziecka, to zostaje ono ustawione automatycznie na godzinę 7:00, podobnie jest z godziną wyjścia, która będzie równa godzinie wyjścia ostatniego pracownika.

Nie mogą mieć miejsca sytuacje zostawiania kart dzieciom. Takie zachowanie jest lekceważeniem obowiązków wobec przedszkola, a skutkiem będą obciążenia finansowe.

W sytuacji zagubienia karty fakt zgłaszamy dyrekcji i za odpłatnością pobieramy kartę zastępczą.


« · «« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · »» · »
 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0